Тероризъм: Европейският парламент ще гласува препоръките на специалната комисия  

Специалната Комисия на ЕП относно тероризма , която започна работата си през септември 2017 г., ще представи заключенията си, които ще бъдат гласувани в пленарна зала в сряда, 12 декември.

Докладът призовава следващия председател на Европейската комисия да поддържа самостоятелно портфолио за комисар за „Съюза за сигурност“ и призовава държавите членки за засилване на сътрудничеството и бързото споделяне на информация, при увеличаване на нивото на заплаха. Освен това Европол трябва да се превърне в истински център за обмен на информация и сътрудничество в областта на борбата с тероризма на равнище ЕС, с по-силен мандат при необходимост.

Съдокладчиците Моника Холмайер (ЕНП, Германия) и Хелга Стивънс (ЕКР, Белгия), и председателя на специалната Комисия Натали Гризбек (АЛДЕ, Франция) ще проведат пресконференция в сряда, 12 декември в 16.00 ч. българско време в Страсбург.


Дебат: вторник, 11 декември

Гласуване: сряда, 12 декември

Пресконференция: сряда, 12 декември (16.00 – 16.30 ч. българско време)