Защита на лицата, сигнализиращи за нередности: нови правила за целия ЕС 

Според новите правила в ЕС, лицата, които разкриват придобита в работна среда информация свързана с нелегални или нанасящи вреда дейности, ще бъдат по-добре защитени.

Новите правила, договорени между ЕП и министрите на ЕС и гласувани във вторник, установяват нови европейски стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Те ще създадат сигурни канали за подаване на сигнали свързани с нарушения на правото на ЕС (в предприятия или публични органи), предпазни мерки срещу репресии, заплахи или тормоз, като и система за подкрепа, правна помощ, информация относно процедурите и средства за защита.Неотдавнашни скандали, като Люкслийкс, Досиетата от Панама и Кеймбридж Аналитика, показаха важността на тези сигнали за разкриване и предотвратяване на нарушения на правото на ЕС, които вредят на обществения интерес и благоденствието на обществото.Допълнителна информация


Процедурен код: 2018/0106(COD)

Дебат: понеделник, 15 април

Гласуване: вторник, 16 април

Процедура: обикновената законодателна процедура

Пресконференция: вторник, 16 април, 16.00 ч. българско време с докладчика Виржини Розиер (С&Д, Франция)