Европейска агенция за гранична и брегова охрана: окончателно гласуване за постоянен корпус наброяващ 10 000 души  

Новите мерки за засилване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще бъдат обсъдени и гласувани в пленарна зала в сряда.

Промените в Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) имат за цел да разрешат съществуващите проблеми и да отговорят по-добре на настоящите нужди свързани със сигурността и миграцията.


Като част от промените в агенцията, новият постоянен корпус ще бъде в помощ на страните от ЕС по места за гранични проверки и задачи, свързани с връщането на неправомерно пребиваващите лица, както и за борба с трансграничните престъпления. Стартирайки с 5 000 души оперативен персонал през 2021 г., постоянният корпус ще бъде пълноценно функциониращ през 2027 г. с персонал от 10 000 души. Корпусът ще включва и резерв за бързо реагиране при извънредни ситуации.



Допълнителна информация


Процедурен код: 2018/0330(COD)

Дебат: сряда, 17 април

Гласуване: сряда, 17 април

Процедура: обикновената законодателна процедура

Пресконференция: сряда, 17 април в 17.30 ч. българско време с докладчика и комисар Аврамопулос (следва да бъде потвърдено)