Нови форми на заетост: евродепутатите ще гласуват мерки за засилване на правата на работниците  

При гласуването във вторник се очаква евродепутатите да подкрепят минималните права за работниците с договор за работа на повикване, на базата на ваучери или

на работа за платформи катo Uber или Deliveroo.


Законодателството, неофициално договорено с министрите на ЕС, постановява, че всички работници трябва да бъдат информирани от първия работен ден за основните аспекти от трудовия договор, като описание на длъжността, начална дата, продължителност, заплащане и стандартен работен ден или референтни часове за тези с непредвидимо работно време.

Новите правила също ще дадат на работниците специфични права съобразени с проблемите с договорите за работа на повикване, работа базирана на ваучери или работа за платформа, като предвидимо работно време и крайни срокове за прекратяване на договорите за работа на повикване. Наред с това, изпитателните срокове не трябва да бъдат по-дълги от 6 месеца и подновяването на договор за изпълняване на една и съща длъжност не трябва да води до нов изпитателен срок.

 

Допълнителна информация


Процедурен код: 2017/0355 (COD)

Дебат: вторник, 16 април

Гласуване: вторник, 16 април

Процедура: обикновената законодателна процедура