Избор на председател на Европейския парламент  

След учредяването на Парламента на 2 юли в 11.00 ч. българско време, сутринта на 3 юли новите евродепутатите ще изберат своя председател за мандат от две години и половина.

Съгласно член 14 на Правилника за дейността на ЕП, заседанието, провеждано с цел избор на председател, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели (определени по реда на тяхното старшинство) или, при невъзможност на всеки един от тях — от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП. Този процес се извършва под контрола на осем преброители, избрани чрез жребий сред членовете на ЕП.


Според член 15, кандидатурите за председател могат да бъдат издигнати от политическите групи или от група от най-малко 1/20 от членове на ЕП, т.е. 38 евродепутати („ниският праг“ е въведен от ревизирания Правилник за дейността). Гласуването е тайно.

Крайният срок за номинации на председател ще бъде обявен на откриването на сесията във вторник сутринта, като се очаква той да бъде 20.00 ч. българско време същия ден.


Всеки кандидат ще има възможност да направи кратко изявление от пет минути преди гласуването.За да бъде избран, кандидатът трябва да е събрал абсолютно мнозинство от валидно подадените гласове, т.е. 50 % плюс един (член 16). Празните или невалидните бюлетини не се броят при изчисляване на необходимото мнозинство.


Ако на първия тур не бъде избран кандидат, същите или нови кандидатури могат да бъдат издигнати за втори тур за гласуване при същите условия. Може да се проведе и трети тур, ако е необходимо, отново при същите условия. Ако нито един кандидат не бъде избран при третото гласуване, двамата кандидати, получили най-много гласове при това гласуване, участват в четвърто гласуване, при което печели кандидатът, получил по-голям брой гласове.


Новоизбраният председател има право да произнесе встъпително слово преди да председателства избора на заместник-председатели и квестори.

Гласуване: сряда, 3 юли

Процедура: Избор на председател