Полезна информация  

Дневен ред и Правилник за дейността на Европейския парламент

Всички дати и времена включени в бюлетина са базирани на предварителния дневен ред на пленарната сесия и може да бъдат променени след Председателския съвет на 30 юни.


След неотдавнашното преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент, номерата на някои членове могат да бъдат променени след влизането им в сила на 2 юли 2019 г.


Достъп до новите правила във формат PDF тук. Документът включва таблица с новите номера на членовете.