Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
Пресаташета
 

За контакти в Пресслужбата

 

Пресслужбата на Европейския парламент се състои от екип от сътрудници, чиято работа е да съдействат на журналистите и да им предоставят информация за това какво се случва в Парламента. Всеки сътрудник на пресслужбата се специализира в конкретна област, официален език или държава-членка, така че да се гарантира изчерпателно отразяване на всички дейности на Парламента и да се предостави информация на журналистите от всички държави-членки.

 
Генерален директор за комуникацията и говорител на Европейския парламент
Jaume DUCH GUILLOT
 
 
 

Подробна информация за лицата, които могат да Ви помогнат да организирате отразяването на дейностите на Парламента, е дадена на следващите страници.Можете също така да се обадите на основния телефонен номер на Пресклуба: +32 2 2833 000

 
 
Началник на отдел „Преса"
 
Marjory VAN DEN BROEKE
 
 
 
Изпълняващ длъжността директор за връзки с медиите и началник на отдел „Медийни услуги“
 
Ioannis DARMIS
 
 
 
Началник на отдел „Медиен мониторинг и проучвания“
 
Paula FERNÁNDEZ-HERVÁS
 
 
 
Координатор на отдел „Преса"
 
Constanze BECKERHOFF
 
 
Delphine COLARD
 
 
Cezary LEWANOWICZ
 
 
Sanne DE RYCK