Често задавани въпроси за Парламента 

 

Отделните секции съдържат обширна информация за организацията на работата на Европейския парламент. Въпросите и отговоритесе обновяват редовно с информация, която да отговори на медийния интерес по актуални теми свързани с институцията.


Списък на лицата за контакт в Отдела на говорителя на ЕП и Пресслужбата се намира на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf