Често задавани въпроси за Парламента 

 

Как работят членовете на ЕП, колко получават и какви са разходите им? В този раздел можете да намерите отговорите на тези и други често задавани въпроси за методите на работа и оперативните разходи на Парламента.

Отделните секции съдържат обширна информация за организацията на работата на Европейския парламент. Въпросите и отговоритесе обновяват редовно с информация, която да отговори на медийния интерес по актуални теми свързани с институцията.

Списък на лицата за контакт в Отдела на говорителя на ЕП и Пресслужбата се намира на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf