Как се избират членовете на Европейския парламент? 

Европейски избори се провеждат на всеки пет години. През 2019 г. изборите се състояха между 23 и 26 май.

Всяка държава членка има определен брой членове на Европейския парламент; от шест за Малта, Люксембург, Кипър и Естония до 96 за Германия, като общият брой е 751. Парламентът и Съветът се договориха за намаляване на броя на местата в Парламента от 751 на 705 след оттеглянето на 73-ата британски членове на ЕП. Посоченото намаляване ще осигури място за евентуални бъдещи разширявания на ЕС, докато останалите места, които Обединеното кралство оставя вакантни ще бъдат преразпределени към държави, които са били недостатъчно представени.


Разпределението на местата в Парламента е определено в Договорите на Европейския съюз. Държавите с по-многобройно население имат повече парламентарни места от държавите с по-малобройно население, но по-малките държави получават повече места, отколкото биха имали при стриктно спазване на пропорционалността. Тази система е известна като принцип на „регресивната пропорционалност“.


Изборите за Европейски парламент следват до голяма степен националните избирателни закони и традиции, но съществуват и някои общи правила на ЕС, установени в Акта за избирането на членове на ЕП от 1976 г.

От 23 до 26 май  ; 2019 г. ще бъдат произведени следните избори

Споделяне на цитата: