Какво представлява Европейският парламент? 

Европейският парламент споделя правомощията по отношение на бюджета и законодателството на ЕС със Съвета на Европейския съюз (правителствата на държавите – членки на ЕС), играе ключова роля при избора на председател на Европейската комисия и гарантира демократичното функциониране на другите институции на ЕС.


Членовете на Европейския парламент се избират в държавите членки и представляват интересите на 500-те милиона жители на ЕС. С течение на годините и с последователните промени в европейските договори Парламентът придоби значителни законодателни и бюджетни правомощия.