Каква е ролята на Парламента в приемането на бюджета на ЕС? 

Парламентът, заедно със Съвета, взема решения относно годишния бюджет на ЕС. Годишните бюджети трябва да са в границите, определени в седемгодишната „финансова рамка“ на ЕС. За приемането на този дългосрочен бюджет е необходимо одобрението на Парламента.


В края на всяка година членовете на ЕП проверяват как Европейската комисия и държавите членки на ЕС са похарчили парите, за да решат дали да освободят от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета всяка отделна институция, т.е. дали окончателно да одобрят изпълнението на бюджета за съответната година.