Групови и индивидуални посещения в ЕП 

Всяка година около 450 000 души от ЕС и извън него посещават пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург. Много от тези посетители пристигат с групи – Парламентът се посещава от над 9 000 групи годишно, но през последните години броят на самостоятелните посетители се увеличава.

Европейският парламент счита, че общественият достъп до неговите заседания и сгради следва да бъде лесен, тъй като прозрачността е важна за упражняването на демократичните права в Европейския съюз. Тъй като големите разстояния могат да направят пътните разходи до Брюксел и Страсбург непреодолима пречка за много граждани на ЕС, Парламентът помага за покриването на разноските за части от групите (около 80 000 посетители).

Посетителите на Брюксел могат също така да посетят Парламентариума и Дома на европейската история, които са извън сградите на Европейския парламент и са отворени през почивните дни (те бяха посетени от около 470 000 души през 2018 г.). В Страсбург изложбено пространство, известно като Парламентариум „Симон Вейл“, с видеопрожекция на 360o и интерактивни инструменти, е част от посещението.

Групови и индивидуални посещения на Европейския парламент © Европейски съюз, 2018 г. – ЕП.  

Свободни групи

Много посетители идват в Парламента в Брюксел и Страсбург, организирани в групи, за да видят пленарната зала и да научат за работата на Парламента. Те могат да бъдат поканени от членове на ЕП или да дойдат самостоятелно. Те се посрещат от служители на Парламента, които ги запознават с работата и ролята на Европейския парламент, и могат да се срещнат с членове на Парламента. На посетителите в Страсбург, които идват извън месечните сесии, се предлагат обиколки с екскурзовод на емблематичната сграда „Луиз Вайс“, със или без мултимедийни пътеводители.


Самостоятелни посетители

Гражданите могат също така да посещават Европейския парламент самостоятелно. Около 80 000 самостоятелни посетители ежегодно получават интерактивен мултимедиен пътеводител за галерията на пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел в специално определено за такива посещения време. Те също така могат да получат информация или да проследят пленарни заседания. В Страсбург възможностите за индивидуални посещения бяха увеличени през 2017 г., а наскоро бяха въведени посещения с мултимедийни пътеводители. Около 40 000 посетители са се възползвали от тази нова възможност през 2018 г. и броят им непрекъснато расте.


Субсидирани групи


Ограничен брой хора могат да посетят Парламента по изрична покана на член на ЕП и със спонсорството на Парламента. Тези групи получават субсидия, която частично покрива пътните разноски, разходите за настаняване и разходите за храна (2 500 групи или около 80 000 посетители на година).

Всеки член на ЕП може да покани не повече от 110 спонсорирани посетители годишно, организирани в групи от най-малко 10 посетители. Членовете на ЕП могат да канят до 5 групи на година в по време на месечните сесии в Страсбург или и Брюксел.


Посетителите се посрещат от служители на ЕС, които ги запознават интерактивно с функционирането на ЕС и на Парламента. Те се срещат с един или двама членове на Парламента и могат да посетят галерията за посетители на пленарната зала.


Заявленията за финансова помощ се обработват от служителите на Европейския парламент. Субсидията се изплаща чрез банков превод, но малка част от финансовите средства (до 40 евро на посетител) може да се изплаща на ръководителя на групата, за да има в наличност пари в брой в деня на посещението. Размерът на субсидията се изчислява въз основа на три фактора, които се умножават по броя на посетителите: пътни разходи: ставка, определяна на километър (0,09 евро на километър) за разстоянието между отправната точка на групата и Брюксел или Страсбург, разходи за хотел за една нощувка (60 евро) и разноски за храна (40 евро). Възстановяват се само действително направените разходи.


Дни на отворените врати

Парламентът организира всяка година дни на отворените врати в началото на май в Страсбург и Брюксел. През 2018 г. в Страсбург бяха посрещнати 9 000 посетители, а в Брюксел 15 000. Дните на отворените врати през 2019 г. ще бъдат на 4 май в Брюксел и на 19 май в Страсбург.

Парламентът помага на някои групи от посетители да покрият пътните си разходи. © Европейски парламент.