Как се заменят подалите оставка членове на ЕП? 

Ако даден член напусне Парламента по време на своя мандат, той или тя се заменя в съответствие с разпоредбите в своята страна. За повече информация можете да се свържете с Вашето местно бюро за връзка с Европейския парламент.