Недовършени дела: какво се случва със законодателството, работата по което не е приключила преди края на парламентарния мандат? 

Всички гласувания на Парламента преди изборите остават валидни от правна гледна точка за следващия парламент. Това означава, че след изборите новият Парламент поема досиетата оттам, откъдето предишният Парламент ги е оставил, и продължава със следващия етап на процедурата на вземане на решение.


По законодателство, което не е достигнало до пленарна зала преди изборите, не съществува валидна от правна гледна точка позиция на Парламента и поради това съгласно вътрешния правилник за дейността на Парламента в тези случаи свършената по него работа (напр. в комисия) по време на предишния парламентарен мандат се счита за прекратена. Въпреки това, в началото на новия парламентарен мандат, новият Председателски съвет на Парламента — председателят на ЕП и ръководителите на политическите групи — може да вземе решение за възобновяване или продължаване на вече извършената работа по тези досиета (правило 229 от Правилника за дейността на ЕП).

Документи © Европейски парламент