Икономика 

Продукти в тази категория 

Solar energy ©AP Images/European Union-EP        

Парламентът иска да ограничи рисковете от климатичните промени, като залага на подобрена енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми източници.