Интервю с г-н Vital Moreira за ACTA: ЕП ще разгледа въпроса по прозрачен начин 

 
 

Споделете тази страница: 

Г-н Moreira: Парламентът има различни възможности относно АСТА  

След като миналата седмица представители на 22 страни-членки и на ЕС подписаха Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, известно като АСТА, общественият интерес се насочи към ролята на Европейския парламент по приемането му. ЕП не може да промени текста на споразумението, но може да го одобри или отхвърли, или да използва други възможности, обяснява португалският депутат г-н Vital Moreira (С&Д), председател на комисията по международна търговия.

За какво се отнася АСТА?


АСТА е споразумение, което цели да съгласува средствата и механизмите за защитата на правата на интелектуална собственост - това са авторските права, патентите, географските означения, търговските марки, промишления дизайн. Това споразумение няма за цел определянето на обхвата на тези права - за тази цел съществува международна конвенция, известна като ТРИПС (Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост), под егидата на Световната търговска организация, членове на която са ЕС и всички страни-членки. 


АСТА не предвижда промяна на обхвата на правата на интелектуална собственост, а само актуализира средствата и механизмите за тяхната защита. Това е и целта на съществуващата директива на ЕС, която предвижда минимален комплект от мерки за защита. АСТА е многостранно споразумение с участието на някои развити икономики като ЕС, САЩ и Япония, но също и на по-слабо развити икономики като Мексико и Мароко. То не променя съдържанието на понятието "интелектуална собственост" - всичко, което е било позволено, остава позволено; всичко, което е било забранено, остава забранено. Споразумението се опитва да бъде по-ефикасно, когато става въпрос за нарушения на правата на интелектуална собственост.


Защо то е толкова спорно?


Чувствителните въпроси засягат една малка част от споразумението, онази, която се занимава с авторските права в Интернет, свалянето на музика, литература, театрални и музикални спектакли, както и на другите видове произведения, защитени с авторски права. Лично за мен, голяма част от споровете са за неща, които всъщност не се разглеждат в АСТА. Например, свалянето за лична употреба не е било и не е забранено; това, което е забранено, е нарушаването на авторските права с търговска цел.


Какво могат да направят гражданите, за да изразят становището си за споразумението?


Предложеният текст е вече достъпен на нашата Интернет страница, макар че все още не ни е изпратен официално. Публикувана е и оценка от външни експерти на АСТА, направена по поръчка на Европейския парламент. Дори и мнението на нашата Правна служба, което обикновено остава за вътрешно ползване, беше направено публично достояние.


Дебатите в парламентарните комисии се излъчват и могат да се следят на живо. На 1 март комисията по международна търговия организира семинар, участието в който не е ограничено само до институции, всеки един може да вземе участие. Комисарят [по международната търговия г-н Karel] De Gucht вече потвърди участието си.


Някои от политическите групи, включително онези, които са против АСТА, насърчават дебата по въпроса на своите Интернет страници. Гражданите вече започнаха да засипват депутатите със стотици, ако не и хиляди, имейли.


Всички повдигнати въпроси около споразумението ще бъдат обсъдени, не само в комисията по международна търговия, но и в пленарна зала. Парламентът не може да бъде обвинен в липса на откритост, прозрачност и демократичност в работата си по този въпрос.


Би ли могъл ЕС да промени съдържанието на АСТА?


Тук става въпрос за международно споразумение и, следователно, се изисква одобрението на Парламента. Европейският парламент не може да промени текста на споразумението, той може само да каже "да" или "не". Това е всъщност практиката във всички демократични страни.


Парламентът обаче може да реши да задържи даването на съгласие, тъй като няма крайни срокове за одобряване на международни споразумения.


Тъй като това споразумение повдига правни въпроси, Парламентът може да поиска от Съда на ЕС да се произнесе по съвместимостта му с правото на ЕС. Това може да бъде направено чрез искане от страна на парламентарна комисия. Ако се поиска такава проверка, парламентарната процедура се прекъсва, докато съдът вземе решение.


Няколко други комисии също ще изразят становища. Комисията по международна търговия е комисията, която отговаря за подготовката за позицията на Парламента, тъй като споразумението се отнася за международната търговия, но, както е обичайната практика в Парламента, други комисии също ще могат да изразят мнения, включително комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.


Какво ще се случи, ако споразумението бъде отхвърлено?


Ако Парламентът каже "да", Съветът има право да финализира споразумението и да го направи обвързващо в отношенията между ЕС и другите страни по него, а също така то става част правната рамка на ЕС.


Ако кажем "не", процедурата приключва и споразумението е мъртво. То може да бъде предоговорено, но с този текст е приключено. За ново споразумение ще е нужно да се започне нова процедура, от предложение на Комисията за даване на мандат от Съвета за преговори, самите преговори, подписване и т.н.


В миналото Парламентът отказа да одобри две споразумения: споразумението за SWIFT и споразумението за рибните ресурси с Мароко.

Календар на работата по темата АСТА: 
  • Първо обсъждане в комисията по международна търговия - 29 февруари - 1 март 
  • Семинар - 1 март 
  • Второ обсъждане - 26-27 март 
  • Представяне на проектодоклад - 25-26 април 
  • Гласуване в комисия - 29-30 май 
  • Гласуване в пленарна зала (приблизително) - юни