ЕП разглежда петиции срещу АСТА 

 
 

Споделете тази страница: 

През последните месеци граждани от цяла Европа отправиха няколко петиции към Европейския парламент срещу Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА), като най-популярната от тях събра 2,8 млн. подписа. На 19 юни комисията по петиции обсъди темата в присъствието на представители на гражданите, отправили петициите. На 21 юни предстои гласуване в комисията по международна търговия на препоръка за отхвърляне на споразумението.

Г-н Alex Wilks от неправителствената организация AVAAZ, организирала петицията с най-много подписи, отправи критики по време на изслушването към непрозрачния начин на договаряне на АСТА, като заяви: "Гражданите не трябва да се чувстват като зрители, неспособни да повлияят на крайния резултат". Според него споразумението "би създало правен режим, при който частни компании биха могли да се превърнат в безотчетни копои и цензори в Интернет".  Затова той призова депутатите да отхвърлят АСТА


Докладчикът на ЕП за АСТА г-н David Martin, (С&Д, Великобритания) изрази задоволство от широкото обсъждане на темата в Европейския парламент, като отбеляза, че шест комисии са се занимавали с нея. "Независимо дали сте за или против споразумението, ... фактът, че то е подложено на открито демократично разглеждане е голям плюс".


Г-н Raül Romeda i Rueva (Зелени/ЕСА, Испания) се обяви против споразумението и подчерта отговорността на Европейския парламент: "Членовете на Парламента биха загубили легитимност, ако не последват мнозинството от хората".


От името на Европейската комисия, г-н Benoît Lory защити АСТА, като заяви: "АСТА не променя съществуващото европейско законодателство и по никакъв начин, нито пряк, нито непряк, нарушава основните права на гражданите в ЕС. Правните служби на Комисията и на Европейския парламент дадоха уверения по този въпрос. Споразумението беше разгледано във всички страни-членки и в крайна сметка с единодушната подкрепа на страните-членки ЕС реши да го подпише."


За да влезе АСТА в сила в ЕС, споразумението трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент, от Съвета и от страните-членки. Някои страни в ЕС вече заявиха, че няма да ратифицират АСТА. Депутатите ще вземат решение въз основа на препоръка на водещата комисия по темата, комисията по международна търговия, като ще бъдат взети предвид и мненията на комисиите по правни въпроси, граждански свободи, промишленост и развитие, които призоваха за отхвърляне на АСТА. Очаква се гласуването в пленарна зала да се проведе по време на юлската пленарна сесия.