Интервю: Улавянето на въглероден диоксид – проблеми и потенциал 

 
 

Споделете тази страница: 

Крис Дейвис: Улавянето на емисии е нужно за реализирането на стремежите на ЕС в борбата с промените в климата © European Union 2013 - EP 

Температурите по света ще нараснат опасно, ако потреблението на изкопаеми горива остане на сегашните нива, предупреждават експерти. Улавянето на произвежданите емисии въглероден диоксид, преди те да са достигнали атмосферата, е едно от предложените решения за намаляване на рисковете, но технологията за улавяне и съхраняване на емисии се сблъсква с проблеми. Разговаряхме за причините с докладчика на ЕП Крис Дейвис (АЛДЕ, Великобритания).

Преди няколко години в ЕС имаше много ентусиазъм за технологията за улавяне и съхраняване на емисии въглероден диоксид. Напредъкът досега обаче е малък. Защо?


Предполагаше се, че инвестициите в технологията ще бъдат мотивирани от желанието на производителите на енергия да избегнат заплащането на висока цена за придобиване на разрешителни за емисии CO2.


Сривът в цената на емисиите на пазара обаче разруши този модел и премахна бизнес мотива за инвестиции.


Защо тогава ЕС да не изостави идеята за улавяне на емисии?


Ако Европейският съюз иска да реализира стремежа си за намаляване на въглеродните емисии при най-ниска цена, тогава улавянето и съхраняването на емисии ще има важна роля.


То може да позволи на електроцентрали, разчитащи на изкопаеми горива, да продължат работа, и е единственият метод за справяне с емисиите от големи промишлени предприятия в сектори като обработката на стомана, химическата промишленост и производството на цимент.


Всяка страна в ЕС трябва да подготви дългосрочна стратегия за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. За да може улавянето и съхраняването на емисии да има принос, ще е нужна финансова подкрепа от същия мащаб като настоящата подкрепа за енергията от възобновяеми източници. В много случаи улавянето на емисии ще се окаже много по-евтино.