Обществени поръчки: ЕП премества акцента върху изгодата от разходите 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът гласува нови правила за обществените поръчки и концесионните договори тази седмица ©BELGA/EASYFOTOSTOCK/L.Wahman 

Всяка година обществените институции закупуват стоки и услуги за милиарди евро, като голямото предизвикателство е свързано с отговорното управление на събраните от данъкоплатците средства. Досега акцентът е бил върху заплащането на най-ниска цена, но по време на януарската пленарна сесия ще бъдат гласувани доклади, призоваващи за нов подход, който да отчита и фактори като качество и издръжливост. Попитахме авторите на докладите защо са нужни промени в европейските правила за обществени поръчки.

Марк Тарабела (С&Д, Белгия), автор на докладите за обществените поръчки и за поръчките на дружества за доставка на вода, енергия, транспортни и пощенски услуги:


„Новите правила са адаптирани към един нов контекст, в който се търси модел на устойчив икономически растеж. Именно затова са толкова важни критериите за избор на доставчик, основани на качеството, а не най-ниската цена. Основният критерий отсега нататък ще бъде икономически най-изгодната оферта, като това ще насърчи властите да заложат на качество и устойчивост на стоките и публичните инвестиции – тоест, на социални и екологични критерии.“


Филип Жуван (ЕНП, Франция), автор на доклад за възлагане на договори за концесия:


Новата директива за възлагане на концесионни договори е важен пробив за единния пазар: тя ще сложи край на десетилетия правна несигурност и разминаващи се тълкувания при липсата на европейско определение за концесия. Директивата ще позволи изграждането на здравословна икономическа среда за всички участници – от публичните институции до икономическите субекти. Тя ще помогне и за ограничаването на възможностите за злоупотреби и дискриминационни практики при публичните услуги и проекти, от които страдат на първо място гражданите.


Дебатът в пленарна зала е на 14 януари, а гласуването – на 15 януари.