Данъчен речник: термините, свързани с работата на ЕП за прозрачно облагане 

 
 

Споделете тази страница: 

Те не са толкова неразгадаеми - запознайте се с някои от термините в центъра на дискусията относно данъчното облагане ©BELGA/AGEFOTOSTOCK 

Темата за данъчното облагане е акцент в работата на Парламента. Запознайте се със значението на термини като избягване на данъци, данъчни убежища и други.

Избягването на данъци е свързано с използването на легални средства за плащане на най-ниските възможни данъци. Това може да стане, като печалбите се прехвърлят в страна с ниски данъци или чрез намаляване на печалбата с високи лихвени разходи. От 2019 г. влиза в сила директива на ЕС срещу избягването на данъци. Вижте повече по темата в нашата инфографика.

 

Данъчните измами са свързани с незаконни действия с цел да не бъдат платени данъци или да бъдат платени по-малки суми, отколкото трябва - например, да не се декларират печалби или да се използват схеми за неплащане на ДДС. През октомври 2017 г. Европейската комисия предложи законодателство за борба с измамите с ДДС.

 

Данъчните убежища са страни или правни системи, в които чуждестранни компании или физически лица могат лесно да се регистрират и да плащат минимални данъци или въобще да не плащат такива. Данъчните убежища често предлагат гаранции за запазване в тайна на самоличността на своите „клиенти“.

 

Едно от препоръките на Парламента бе за изготвяне на черен списък на ЕС на местата, които не оказват сътрудничество в борбата с избягването на данъци. След публикуването на списъка в началото на 2018 г. депутати отправиха критики, че страни като Панама не са в него.

 

Данъчните постановления са писмени документи, издадени от данъчните служби, в които те посочват как ще бъде изчисляван данък печалба на дадена компания и въз основа на кои клаузи. Постановленията са законни, но в някои случаи могат да имат характер на държавна помощ за компаниите и така попадат под надзора на Европейската комисия. Те могат да бъдат също така оспорвани от морална гледна точка, ако компаниите, които се възползват от тях, плащат по-малки данъци от другите данъкоплатци. Прочетете за случая с Apple в Ирландия.

 

Подкопаване на данъчната основа и прехвърляне на печалби е термин, който се използва от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за обозначаване на стратегии за данъчно планиране, които използват слабости в международната система и прехвърлят печалби в места, където не се извършва икономическа дейност, за да се платят ниски данъци или въобще да не се платят данъци.


Действителен собственик е лицето, което оказва контрол и печели от дейността на дадена компания. Собственикът понякога е скрит зад няколко кухи компании.

 

В законодателството срещу прането на пари е заложено създаването на централни регистри с информация за крайните собственици на компаниите. Тези регистри са достъпни за властите и лица с легитимен интерес, например журналисти. През януари 2018 г. Парламентът подкрепи нови текстове, които ще дадат достъп на всеки до информация за собствениците на компании с дейност в ЕС.

 

Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък касае налагането на общи правила за изчисляване на дължимите данъци върху печалбата навсякъде в ЕС. Парламентът подкрепи законодателното предложение през март 2018 г. Компаниите ще бъдат облагани там, където те реализират печалбата си. Ще се взема предвид и тяхното дигитално присъствие - личните данни са нематериален актив, от който компании като Facebook, Amazon и Google се възползват, но той не се взема предид при определянето на техните данъци.

 

"Патентните кутии" се отнасят за данъчното третиране на приходите от интелектуална собственост. В някои страни от ЕС доходите, произтичащи от патенти, се облагат по-ниско с цел привличане на технологични лидери и стимулиране на иновациите. Някои компании обаче заявяват безсмислени патенти, за да се възползват от облекченията. Затова депутатите призовават Комисията да предложи мерки срещу злоупотребите.

 

Справедливото данъчно облагане е приоритет за Парламента. Депутатите сформираха специална комисия за борба с избягването на данъци. По данъчните въпроси Парламентът има консултативна роля в законодателния процес. Решенията се вземат от страните-членки в Съвета с единодушие.