От услуги в облак до роуминг: терминологичен речник на ЕП за дигиталната епоха  

 
 

Споделете тази страница: 

Компютърният "облак" прави възможни нови услуги, но е свързан и с рискове ©BELGA_Zoonar_N_Menijes 

Всеки ден 315 милиона европейци ползват Интернет, за да четат новини, да гледат филми, да пазаруват или просто да поприказват с приятели. Технологиите променят нашия свят и отварят нови врати за растеж и заетост. На 25 май Европейският парламент ще обсъди с Комисията и Съвета нови стъпки за улесняване на електронната търговия, базирани на стратегията за изграждане на единен цифров пазар. Представяме Ви някои от термините, които са в центъра на дебата.

Големи масиви от данни (big data) – особено големи пакети от информация, които могат да включват например данни за извършени покупки или сигнали от навигационни системи. Европейската комисия отбелязва ред сложни въпроси около големите масиви от данни като собствеността върху тях и защитата на личните данни.


Компютърни услуги в облак (cloud computing) – данни, които се ползват, съхраняват или обработват на отдалечено разположени компютри, достъпни през Интернет. Предимствата включват удобство и често по-ниски разходи за потребителите, но има и рискове, свързани с евентуалното изтичане на данните.


Електронна търговия (e-commerce): покупко-продажба на стоки и услуги не във физическия магазин, а през Интернет. Според Комисията само 15% от потребителите пазаруват онлайн от други страни в ЕС, като едно от предизвикателствата са разходите за доставка.


Геоблокиране (Geo-blocking): практиката на някои компании да ограничават ползването от потребители от друга страна на определена услуга или да пренасочват трафика към местна страница с цени и продукти, различни от тези в други страни. В резолюция ЕП заяви, че е необосновано да се ограничава достъпът до съдържание онлайн на географски принцип и че трябва да се сложи край на практиката.


Интернет на нещата (Internet of Things) - свързването на хора и предмети през комуникационни мрежи за предоставянето на информация за състоянието на предмета или на нещата около него. В резолюция от януари 2016 г. депутатите в ЕП заявиха, че Европа трябва да се възползва от потенциала на технологията.


Мрежова неутралност (Net neutrality): принципът, че интернет доставчиците трябва да третират всички сайтове и платформи по един и същи начин – например, да не блокират или да не забавят нарочно конкурентни уебсайтове или услуги. Принципът на мрежовата неутралност е залегнал в телекомуникационния пакет, който влезе в сила в ЕС от 30 април 2016 г.


Роуминг (Roaming): възможността да останеш свързан чрез мобилно устройство и да провеждаш разговори, изпращаш и получаваш данни, когато си извън своята мрежа, най-често в друга страна. Според постигнатото споразумение между Парламента и Съвета таксите за роуминг ще бъдат премахнати в рамките на ЕС от 15 юни 2017 г.


Материалът бе първоначално публикуван на 5 май 2015 г.

500 млрд. евро  ; са ползите, които могат да бъдат реализирани при изграждане на напълно функциониращ единен цифров пазар, посочва изследване на ЕП.

Споделяне на цитата: