Eнергийна ефективност: какво показват етикетите на уредите 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът одобри опростена система на енергийните етикети на уредите. Научете от инфографиката как се измерва енергийното потребление и колко струва.

Запознайте се с промените в енергийните етикети и направете сравнение на цената на енергийното потребление в ЕС 

Използването на ефективни уреди е един от най-лесните начини да спестите електричество. Много от нещата у дома като лампи, телевизори, фурни и прахосмукачки идват с етикет, който помага на потребителите да оценят тяхната енергийна ефективност. През юни 2017 г. Европейският парламент одобри предложение за опростяване на системата и още по-лесни сравнения.

Енергийната ефективност означава получаването на еднакво качество при използването по-малка енергия. За да насърчи спестяването на енергия, Европейският съюз въведе през 1994 година скáла, която класифицира уредите от А (най-ефективни) до G (най-неефективни).

Постепенно производителите подобриха своите продукти и скáлата бе разширена до А+++. Това обаче означава, че повечето перални машини например са в клас А или по-висок, което затруднява потребителите при сравняването.

Парламентът прие през юни 2017 г. да се възстанови първоначалната скáла от А до G и да се въведе механизъм за променянето й, за да може тя да се адаптира към бъдещи подобрения, без да се създават нови класове. Новите правила включват също мерки за подобряване на контрола на националните пазари и създаване на нова база данни на уредите.

Мерките на ЕС за по-чиста енергия засягат също така въпросите за енергийната ефективност на сградите и възобновяемите енергийни източници.