Европейският семестър: как страните в ЕС координират икономическите си политики 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз наблюдава и координира икономическите политики на страните-членки, за да осигури общ отговор на кризи, които засягат всички. Процесът, известен като Европейски семестър, води до формулирането на напътствия за това как трябва да изглеждат националните бюджети в области като данъци и пенсии. На 14 юни комисиите по икономически въпроси и заетост в ЕП дискутират с еврокомисари препоръките към страните-членки за финансовата 2017 г. Вижте нашето видео за повече информация за процеса.

Заседанието тази седмица


Съвместното заседание на парламентарните комисии по икономически въпроси и заетост се провежда във вторник от 17:30 часа българско време. В него участие ще вземат заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, комисарят по икономическите въпроси Пиер Московиси и комисарят по заетостта Мариане Тейсен.


Как работи Европейският семестър


Европейският семестър започва всяка година с публикуването от Комисията на доклад за перспективите за икономически растеж, наречен годишен обзор на растежа. Това на практика е прогноза, която се използва при формулирането на бюджетните планове на отделните страни – ако вероятността за силен икономически растеж е висока, могат да бъдат предвидени повече приходи за хазната; ако перспективите са неясни, трябва да се помисли за овладяване на разходите.


Семестърът приключва през юни, когато страните-членки одобряват изготвените от Комисията препоръки. Те трябва да се вземат предвид от отделните страни при подготовката на бюджета за следващата година.


В рамките на целия процес Европейският парламент има консултативна роля. Той провежда публични дебати, включва представители на националните парламенти в разискванията и гарантира отчетността на предложенията и решенията на Комисията и Съвета.


Как се появи семестърът


Икономическата криза, започнала през 2008 г., показа, че нестабилността в една страна-членка може да се пренесе бързо и опасно в други части на ЕС. През 2010 г. европейските правителства решиха да координират националните си икономически политики на ниво Европейски съюз. Целта беше да се гарантира стабилност, да се предотврати или ограничи прекомерната задлъжнялост и да се проведат структурни реформи за стимулиране на растежа и заетостта. Първият европейски семестър се състоя през 2011 г.


Всички страни в ЕС участват в процеса на координиране на икономическите политики, но специален акцент се поставя върху тези, които са в еврозоната.

Цикълът на Европейския семестър 
  • Комисията публикува Годишния обзор на растежа, излагащ приоритетите на ЕС (ноември) 
  • Държавните ръководители одобряват икономическите приоритети на ЕС (пролетна среща на върха, март) 
  • Страните-членки представят пред Комисията своите планове за реформи (април) 
  • Комисията изготвя конкретни препоръки към страните (май) 
  • Европейският съвет одобрява конкретните препоръки (юни) 
  • Страните-членки използват препоръките при подготовката на своя бюджет за следващата година 
  • ЕП играе консултативна роля в процеса