Енергийна ефективност: По-лесни сравнения при покупки на домакински уреди 

 
 

Споделете тази страница: 

Access to video:   
       
Постигнатият напредък при електрическите уреди изисква промени в начина на отбелязване на тяхната енергийна ефективност 

На 6 юли Европейският парламент прие предложението за представяне на ефективността на различните домакински уреди в единна скáла от A до G. Това ще улесни избора на потребителите в магазина и се очаква да доведе до годишно спестяване на енергия в ЕС в размер на 200 тераватчаса през 2030 г., което се равнява на сегашното годишно потребление на балтийските страни. Научете повече от нашия видеоматериал.

Целта на законодателните промени е облекчаването на сравненията между уредите. В сегашните схеми продуктите, които са най-ефективни, се отбелязват с няколко плюса пред буквата А, което означава, че продукти от клас А съвсем не са с висока енергийна ефективност. Новите правила налагат също така задължение за ясно посочване на потреблението на енергия от всеки уред в киловатчасове за определен период.


Европейският съюз иска да подобри енергийната ефективност с поне 27% до 2030 г. спрямо 1990 г. Намаляването на потреблението би ограничило емисиите въглероден диоксид и би отслабило зависимостта на ЕС от големите доставчици на енергия като Русия.


След гласуването в ЕП депутатите ще изчакат страните-членки в Съвета да координират позициите си и ще започнат преговори с тях.

Вижте как се измерва енергията и колко струва тя в различните страни от ЕС