Борба с безработицата: трима от всеки четири европейци искат повече мерки от ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Нивото на безработица остава сериозен проблем за много от европейските граждани ©AP Images/ European Union-EP 

Въпреки плавния си спад в последните години безработицата остава сред основните грижи на европейците - три четвърти от анкетираните в неотдавнашно проучване на Евробарометър заявяват, че очакват по-активна намеса на ЕС по проблема. В отговор на резултатите от изследването председателят на комисията на ЕП по заетост Томас Хендел призова лидерите на ЕС да „положат усилия за гарантиране на инвестициите и на висококачествена, устойчива заетост“. Научете за ролята на Европа в борбата с безработицата.

През май 2016 г. нивото на безработица в ЕС падна на 8,6%, което е най-ниското ниво от пролетта на 2009 г. Положението обаче варира силно по страни, като коефициентът е 4% в Чехия и 24% в Гърция. Нивото на младежката безработица в ЕС е 18,6%.


Изследване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент, показва, че борбата с безработицата е втори по важност приоритет за европейците след тероризма. От 28 000 запитани 77% смятат, че ЕС трябва да предприема още действия за решаването на проблема, а 69% смятат, че досегашните усилия са недостатъчни. Сред българите, участвали в проучването, 76% се обявяват за повече мерки на европейско ниво по проблема.


В отговор на изнесените данни председателят на парламентарната комисия по заетост Томас Хендел (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) заяви: „Резултатите показват, че целта, с която бе основан ЕС, за слагането на край на войните вече не е достатъчна. Новата насока в Европа трябва да бъде социалната справедливост, слагането на край на безработицата и бедността. Един от всеки четири души живее под линията на бедността, определена от ОИСР, младежката безработица остава неприемливо висока, а ръстът на несигурните работни места кара все повече хора да се съмняват в основополагащото обещание за повече просперитет чрез икономическо сътрудничество.“


Мерки на ЕС срещу безработицата


Борбата с дългосрочната безработица е сред основните приоритети на Комисията на Жан-Клод Юнкер. Стратегията „Европа 2020 г.“ е заложила цели за младежката мобилност, иновациите, образованието и социалното приобщаване и иска да помогне за извеждането на поне 20 млн. европейци от капана на бедността.


През февруари 2016 г. Европейският парламент прие планове за преструктуриране на мрежата EURES с цел подобряване на предлаганите услуги за търсещи и предлагащи работа в рамките на ЕС.


Младежката инициатива за заетост подкрепя младите хора, които нямат възможност да работят или да учат, а Фондът за приспособяване към глобализацията помага за преквалификацията на освободени от големи компании служители заради преместване на дейността в страни извън ЕС.


В приета през юли резолюция депутатите призоваха за актуализиране на дългосрочния финансов план на ЕС за осигуряване на повече средства за борба с безработицата, особено сред младите хора. През юни Комисията стартира нова програма за развитие на умения, които биха помогнали за намирането на работа.


Повече информация относно мерките на ЕС относно безработицата можете да откриете в материала на Изследователската служба на ЕП.

Access to video: Какво очаквате от ЕС? 
       
Проучване сред 28 000 европейци показва, че хората очакват ЕС да предприеме повече мерки в области като тероризма, борбата с безработицата, миграцията и опазването на околната среда