Справедливи заплати: Парламентът настоява за мерки срещу социалния дъмпинг 

 
 

Споделете тази страница: 

Access to video:   
       
Вижте видеоматериал за доклада на ЕП за спиране на фирмите, които орязват разходите си незаконно за сметка на правата на работниците 

В бизнес среда, която подтиква към непрестанно съкращаване на разходи, някои са изкушени да заобиколят нормите на трудовото право. Социалният дъмпинг включва различни форми на нелоялна конкуренция, свързани с експлоатацията на труда. Европейският парламент прие доклад на пленарната сесия през септември, призоваващ за активни мерки срещу тези практики. Депутатите разгледаха и темите за минималния гарантиран доход в страните от ЕС, както и за намирането на баланс между работата и личния живот.

Социален дъмпинг


Съществуват различни незаконни схеми, които се използват за намаляване на разходите за труд. Правилата за командироване на работници позволяват временното изпращане на персонал в друга страна от ЕС, но са възможни злоупотреби чрез създаването на кухи компании без реална дейност в страни с по-ниски заплати или чрез последователни командировки. Това довежда до съществени разлики в заплащането на местни и чуждестранни работници.


Друг пример е принуждаването на служители да се обявят за самонаети лица, за да се заобиколи плащането на осигуровки от техните реални работодатели. Сред секторите, засегнати от социалния дъмпинг, се споменават земеделието, строителството, превозните услуги, домашните и здравни грижи и други.


Приетият от Парламента доклад, подготвен от Гийом Балас (С&Д, Франция), призовава за засилване на инспекциите за спазване на трудовите норми, съставянето на черен списък на компании, нарушили сериозно законодателството, и въвеждането на европейски социално-осигурителни карти.


Схеми за минимален доход


В дебат с Комисията Парламентът обсъди съществуващите схеми за социално подпомагане в страните от ЕС. Председателят на комисията по заетост Томас Хендел (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) подчерта подкрепата на Парламента за налагане на минимален гарантиран доход, равняващ се на поне 60% от средната работна заплата във всяка отделна страна. Това, според него, би позволило покриването на основните нужди на всички, а в същото време би стимулирало търсенето и икономическото възстановяване.


Работа и личен живот


Справянето с изискванията на работното място и намирането на време за семейството е винаги предизвикателство, особено за жените с деца и за хората, грижещи се за възрастните си родители.


Депутатите приеха доклад, разглеждащ как да се създадат условия на пазара на труда за постигането на равновесие между професионалния и личния живот. Текстът, подготвен от Вилия Блинкевичиуте (С&Д, Литва) и Татяна Жданока (Зелени/ЕСА, Латвия), приканва към подобряване на законодателството за отпуска по майчинство и за родителския отпуск и подчертава значението на гъвкавите форми на работа и на наличието на детски заведения.