Възобновяеми източници на енергия: амбициозни цели за Европа 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз използва все по-широко възобновяеми източници на енергия. Вижте какъв е делът им в потреблението днес и какви са целите за 2020 и 2030 г.

Парламентът одобри през ноември 2018 г. промени като част законодателния пакет за чиста енергия, които залагат като цел енергията от „зелени“ източници - слънце, вода, вятър, биомаса, да има дял от 32% от потреблението до 2030 г.

 

Формулирани са и нови принципи за финансова подкрепа на подобни енергийни проекти и утвърждаване на правото на всеки да произвежда собствена енергия от възобновяеми източници.

 

Първоначално Европейската комисия предлагаше новата цел за целия ЕС за 2030 г. да бъде 27%. Това предложение се основаваше на споразумение между държавните ръководители от 2014 г.

 

Авторът на позицията на ЕП по промените в директивата за възобновяемата енергия Хосе Бланко Лопес (С&Д, Испания) заяви: „Ние подобрихме съществено първоначалното предложение и успяхме да постигнем съгласие за обвързваща цел от 32% за възобновяемите източници в енергийния микс през 2030 г."

 

Европа вече е извървяла дълъг път в тази насока. Според настоящите правила до 2020 г. 20% от енергийното потребление в ЕС трябва да идва от възобновяеми източници. За да се постигне общата цел, са формулирани и национални цели. Както показва таблицата по-долу, повечето страни в ЕС са достигнали или са на път да достигнат целите си за 2020 г.

 

Мерките на ЕС за осигуряването на по-чиста енергия засягат и въпросите за енергийната ефективност на сградите и на домакинските уреди.

Дял на енергията от възобновяеми източници (в % от брутното крайно потребление на енергия)

                                       

Дял за 2016 г.              

Цел за 2020 г.         

Швеция

53,8

49

Финландия

38,7

38

Латвия

37,2

40

Австрия

33,5

34

Дания

32,2

30

Естония

28,8

25

Португалия

28,5

31

Хърватия

28,3

20

Литва

25,6

23

Румъния

25

24

Словения

21,3

25

България

18,8

16

Италия

17,4

17

Испания

17,3

20

Средна стойност за ЕС

17

20

Франция

16

23

Гърция

15,2

18

Чехия

14,9

13

Германия

14,8

18

Унгария

14,2

13

Словакия

12

14

Полша

11,3

15

Ирландия

9,5

16

Кипър

9,3

13

Великобритания

9,3

15

Белгия

8,7

13

Малта

6

10

Холандия

6

14

Люксембург

5,4

11

 

Източник: Eurostat

Вятърът и слънцето ще стават все по-важни източници на енергия за ЕС