Търговски войни: как ЕС може да отговори на увеличени мита 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз може да отговори по много начини на несправедливи търговски практики - от завеждане на дело в СТО до налагане на ответни ограничения на вноса.

Депутати в ЕП критикуват плановете на САЩ за допълнителни мита върху стоманата и алуминия ©AP Images/European Union-EP 

Свободната търговия носи ползи за европейската икономика, но понякога неоправдано високи мита ограничават достъпа до чуждестранни пазари или конкурентни стоки идват в ЕС на необичайно ниски цени. ЕС може да се защити по различни начини в рамките на международните правила, наложени от Световната търговска организация (СТО).

 

Международен арбитраж - ролята на СТО

 

Европейският съюз и държавите в него са сред 164-те членове на СТО. Организацията съществува, за да гарантира осъществяването на международна търговия при справедливи условия. Тя има правомощия да разглежда търговски спорове и да налага своите решения. Това е помагало в миналото за предотвратяване на скъпо струващи търговски войни.

 

Всеки член на СТО може да направи оплакване за нарушение на договорените правила и да потърси обезщетение.

 

От създаването на СТО през 1995 г. Европейският съюз е бил страна по 181 дела: в 97 случая той е бил ищец, а в 84 случая срещу него са били правени оплаквания.

 

Внос на дъмпингови цени

 

Правилата на СТО не спират ЕС да се намесва срещу внасянето на продукти в Европа на необичайно ниски цени, което нанася щети на местните производители. Причините за този дъмпинг могат да бъдат различни - липса на конкуренция в страната на произход на стоките, тежко държавно субсидиране на продукцията или неспазване на трудови или екологични стандарти.

 

Европейският съюз може да отговори с налагането на анти-дъмпингови мита. През 2017 г. Парламентът гласува актуализация на законодателството, което определя кога и как става това. Тези нови правила ще бъдат допълнени с мерки срещу вноса при несправедливи условия, които се очаква да бъдат гласувани на пленарно заседание на ЕП през май.

 

Търговските спорове в настоящето - от стомана до маслини

 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви наскоро, че ще наложи допълнителни мита върху вноса на стомана и алуминий. Парламентарната комисия по международна търговия определи решението като неприемливо и несъвместимо с правилата на СТО. Парламентът обсъди отговора на ЕС с комисаря по търговията Сесилия Малмстрьом на пленарната сесия в Страсбург на 14 март.

 

Депутатите също така са загрижени за митата в САЩ върху маслини от Испания, наложени през януари, след като американските власти решиха, че маслините се внасят на цени под пазарните.

 

Търговските спорове в миналото - банани и говеждо

 

ЕС и САЩ са имали търговски сблъсъци в миналото - например, по отношение на европейските мита върху бананите, които затрудняваха достъпа на латиноамерикански страни до пазара за сметка на други страни в Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския регион.

 

ЕС е имал спорове и със САЩ и Канада относно вноса на говеждо месо, третирано с хормони, което ЕС смята за потенциално опасно за здравето. Конфликтът бе разрешен през 2012 г., след като ЕС се съгласи да увеличи вноса от двете страни на говеждо месо, нетретирано с хормони.