Триизмерен печат: Парламентът търси решения на правните въпроси 

 
 

Споделете тази страница: 

Триизмерният печат променя начина, по който продуктите се разработват и произвеждат. Парламентът гласува препоръки за правните аспекти на тази нова технология.

Изработването на физически предмети въз основа на модел, описан в цифров файл, става все по-достъпно и дава възможност да се „отпечатат“ продукти с действително високо качество. Според оценка на Европейската комисия пазарът за триизмерен печат ще достигне 9,64 млрд. евро до 2021 г.

На 3 юли Европейският парламент подкрепи доклад с препоръки за изясняване на това кой ще носи отговорност, ако „отпечатан“ предмет има дефекти, и как ще бъдат защитени интелектуалните права на хората, които са изработили даден дизайн. Разговаряхме по темата с авторката на доклада Жоел Бержерон (ЕСПД, Франция) след гласуването на текста в комисията по правни въпроси.

Жоел Бержерон 

Кой трябва да бъде отговорен в случай на дефектен или опасен продукт, изработен чрез триизмерен печат?

Правилата за общата гражданска отговорност, дефинирани в директивата за електронна търговия, са в сила. Въпреки това трябва да се помисли за специален режим за гражданска отговорност.

В случай на инцидент отговорността за дефектен продукт може да се стовари върху създателя или продавача на файла с триизмерния модел, върху производителя на принтера, разработчика на софтуера за принтера, доставчика на използвания материал или върху човека, създал обекта. Всичко зависи от произхода на дефекта. Веригата на хората, които могат да бъдат отговорни, е дълга и сложна.

До момента няма правни прецеденти, свързани с отговорността за продукт, изработен чрез триизмерен печат. Производителите не знаят какво биха могли да очакват. Затова се пада на нас, депутатите в Европейския парламент, да насърчим Комисията да разгледа по-внимателно правните въпроси.

Ясни правила за това кой държи правата за изработен 3D предмет биха помогнали в борбата с фалшифицирането и биха защитили работата на дизайнери и производители. Как виждате бъдещето на индустрията?

Въпреки че все повече хора имат достъп до триизмерен печат, това не създава към момента големи проблеми с нарушаване на правото на интелектуална собственост. Повечето потребители и онлайн бизнеси за изработване на предмети са професионалисти, особено високотехнологичните големи компании или дизайнерите, които използват метода за производство на прототипи или на предмети в ограничени серии като част от своята иновативна и творческа дейност.

Малко са хората, които възпроизвеждат предмети със защитени права на интелектуална собственост. Рискът с фалшифицирането е главно за предмети на изкуството. Но ние трябва да помислим за бъдещи проблеми с авторските права, когато триизмерният печат се разрасне.

Трябва да останем бдителни и по въпроси като криптирането и защитата на файловете, за да предотвратим нелегалното им сваляне и възпроизвеждане, както и непозволеното изработване на дубликати. За да предотвратим фалшифицирането, е важно и развитието на легално предлагане на триизмерен печат, така че хората да могат да печатат, без да нарушават закона, и да се гарантира справедливо възнаграждение на авторите.