ЕС укрепва правата на потребителите при покупки (видео) 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът одобри нови правила, които гарантират повече права на потребителите в ЕС, независимо дали те пазаруват онлайн или във физически магазин.

Депутатите приеха на 26 март две директиви, които засилват правото на потребителите да получат компенсации, ако им бъде продаден дефектен продукт, и уеднаквяват разпоредбите в страните членки с цел осигуряване на равни условия за търговците в целия Европейски съюз.

Продажба на дигитални продукти

Развитието на технологиите налага регламентирането на продажбите на т.нар. цифрово съдържание - например, приложения, музика или игри. За потребителите не винаги е ясно как да постъпят, ако нещо се обърка при покупката.

Правилата обхващат както абонамента за дигитални услуги (например, за слушане на музика), така и еднократни покупко-продажби (например, на игра за смартфон). Потребителят получава защита не само когато плаща пари за продукта, но и когато предоставя в замяна личните си данни, както се случва в социалните мрежи.

Ако има проблем с продукта, потребителят ще има право на намаление на цената, а ако дефектът не е отстранен в разумен срок, той ще има право на възстановяване на парите в срок от 14 дни от предявяване на иск.

Материални стоки

Директивата за продажбата на стоки урежда продажбата на материално-веществени стоки, независимо дали сделката се случва онлайн или в магазин. Тук се покриват и продажбите и на софтуер, когато той е вграден в друг материален продукт (например, интелигентен хладилник).

Целта на правилата е да хармонизират нивото на защита на потребителите във всички държави членки. Това би следвало да подобри потребителското доверие, да осигури правна сигурност за търговците и съответно да стимулира презграничната търговия.

Потребителите в целия Европейски съюз ще имат право да върнат на продавача дефектен продукт в рамките на две години от покупката.

Ако дефектът се прояви в рамките на една година от доставката, ще се смята, че той е съществувал от самото начало и купувачът няма да се налага да предоставя доказателства. С това този период, в който не са нужни доказателства, се увеличава двойно.

Съветът одобри двете директиви на 15 април. Държавите членки имат две години, за да приведат в съответствие националните си правила.