Парламентът гласува мерки за намаляване на рисковете в банковия сектор 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент прие на 16 април правила, които укрепват банковия съюз в Европа и намаляват риска от бъдещи финансови кризи.

Депутатите искат да ограничат негативните последици при избухването на нова финансова криза ©AP Imageas/European Union-EP 

Световната финансова криза от 2008 г. стана причина за ред политически инициативи, насочени към предотвратяване и ограничаване на последиците от бъдещи кризи. В Европа бе дадено началото на банков съюз ‒ Европейската централна банка се сдоби с правомощия да упражнява надзор над най-големите банки в еврозоната, бяха наложени единни правила в сектора, както и единни процедури за преструктуриране на банки в тежко положение.

Европейският парламент прие няколко законодателни акта на 16 април с цел укрепване на банковата система.

Заздравяване на системата

Парламентът одобри два доклада, подготвени от Гунар Хьокмарк (ЕНП, Швеция), които посочват, че в случай на криза държавите членки трябва да се уверят, че финансовите институции могат да поемат достатъчно загуби, за да не се превърнат в тежест за финансовата стабилност и за данъкоплатците.

„Новите изисквания ще намалят рисковете във финансовата система, но в същото време ние направихме така, че банките да могат да играят активна роля при финансиране на инвестициите и растежа“, заяви г-н Хьокмарк.

Докладите подчертават също нуждата от компетентни органи с правомощия за ранна намеса, за да могат те да помогнат на институция, чието финансово състояние се влошава.

По-малки рискове

Други два доклада на Парламента с автор Петер Симон (С&Д, Германия) подчертават, че е необходимо завършването на банковия съюз с цел създаване на трансгранични пазари, които могат да осигурят на потребителите ползите от една интегрирана европейска финансова система.

За момента за банка, функционираща само в една страна от еврозоната, е по-привлекателно да се разраства на местния пазар, отколкото да търси възможности в друга страна. Петер Симон посочва, че новите правила целят да намалят бюрократичната тежест за малки, регионални банки, които не търсят поемането на големи рискове, но не могат да си позволят да имат големи отдели за спазване на правилата.

Германският депутат също така изтъква нуждата от изграждане на банков сектор, който възприема сериозно целта за устойчиво развитие. „Парламентът успя да направи така, че в бъдеще банките ще трябва да оценяват рисковете, свързани с околната среда и социалните въпроси, и ще трябва да вземат мерки, за да управляват такива рискове“.

Парламентът ще продължи и през следващия мандат работата за завършване на банковия съюз в Европа с изграждането единна система за гарантиране на депозитите.