Въпроси на ЕС 

Продукти в тази категория 

Видеоматериал: От гражданска защита до хуманност към животните: 5 числа от Страсбург        

Пленарното заседание на ЕП през февруари одобри мерки за единна реакция на бедствия, търговска сделка със Сингапур и призив за по-добро отношение към превозвани животни.

Видеоматериал Предстоящо в Страсбург: от транспортирането на животни до водите        

Пленарната сесия на Парламента в Страсбург ще разгледа теми като борбата с бедствия, свободната търговия със Сингапур и застраховките „Гражданска отговорност“.