Въпроси на ЕС 

Продукти в тази категория 

Микрофон в заседателна зала на Парламента        

Преди новите еврокомисари да могат да заемат постовете си, те ще трябва да преминат през публични изслушвания в Европейския парламент през септември и октомври.