Въпроси на ЕС 

Продукти в тази категория 

Хора вървят по улицата социологическо изследване Евробарометър        

ЕС трябва да направи повече в области като борбата с тероризма, безработицата и околната среда, заявяват анкетираните в изследване, проведено в страните членки.

ЕП в Брюксел        

Депутатите гласуват правила, които подобряват безопасността на продуктите, вземат мерки срещу измамите с безкасови плащания и улесняват спестяванията за пенсия.

Предстоящо за второто полугодие на 2018 г.        

През идните месеци депутатите ще продължат дебата за бъдещето на Европа и ще гласуват законодателство в области като енергетика, комуникации и транспорт.