Споделете тази страница: 

Ерминия Мацони 

Много се говори за отражението на кризата върху обществения бюджет и върху перспективите за растеж като цяло, но как всичко това се проектира върху ежедневието на обикновените хора в Европа? На 23 септември комисията по петиции в ЕП проведе изслушване за ефекта от макроикономическата ситуация върху гражданите. Използвахме възможността да разговаряме с председателя на комисията Ерминия Мацони (ЕНП, Италия) за значението на защитата на основните права.

Какви са целите на изслушването?

Първата цел е да покажем, че вземаме предвид исканията на гражданите. Ние получихме няколко петиции, които засягат отражението на кризата върху основните права на гражданите и по тази причина сме длъжни да потърсим информация и да дадем отговор.

Втората цел е да анализираме подробно отражението на кризата върху обикновените хора, тъй като политиците и медиите често се съсредоточават върху ефекта от кризата върху пазарите и почти никой не е анализирал отражението й върху ежедневието на хората. Има няколко неща, които бихме искали да бъдат отчетени и от националните, и от европейските институции, включително ефекта от кризата върху труда, семейството, мобилността.

Какво може да направи комисията по петиции, за да бъдат защитени правата на гражданите?
 
Нашата комисия помага на гражданите всеки път, когато има съмнения за нарушения или неправилно приложение на европейското право.

Можете ли да дадете конкретен пример за петиция, която е довела до законодателни промени?

С привличането на вниманието към проблемите на хората със зрителни увреждания ние стимулирахме промени на международно ниво: беше изменен договор за защитата на правата на интелектуална собственост, с което се признава правото на хората със зрителни увреждания на достъп до публикации (книги, вестници, и др.), преформатирани на Брайлова азбука. Смятам, че това е голям успех, защото засяга 11% от 70-те милиона европейски граждани с увреждания.