Споделете тази страница: 

Увеличаване на изображението: Инфографика: Как се използват средствата в бюджета на ЕС 
Инфографика: Как се използват средствата в бюджета на ЕС        
Около 94% от средствата се инвестират в програми в полза на на гражданите и предприятията в ЕС 

Бюджетната рамка на ЕС за 2014-2020 г. бе одобрена окончателно от Европейския парламент на 19 ноември. Поради икономическата криза и нуждата от икономии седемгодишният финансов план за пръв път предвижда използването на по-малко средства отколкото предишния. Парламентът защити в преговори със Съвета и Комисията нуждата от повече гъвкавост, за да може да се реализира максимална полза от всяко налично евро. Вижте точните числа по раздели в нашата инфографика.

С намаляването на бюджета ефективността на използването на средства става още по-важна. Затова Парламентът настояваше неизползвани средства да могат да се прехвърлят за следващата година или за други бюджетни пера. Бюджетът ще бъде преразгледан през 2016 г., което ще даде възможност на евродепутатите в следващия парламентарен мандат (от 2014 до 2019 г.) да участват във вземането на решение за евентуални корекции. Страните-членки се съгласиха също така да бъде сформирана работна група, която да потърси как да се модернизират източниците на бюджетни приходи, за да не зависи европейският бюджет до такава голяма степен от директни национални вноски.


Гласуването в пленарна зала бе последната стъпка за Европейския парламент в дългия път към намирането на компромис за начина на финансиране на ЕС. Прочетете повече за различните етапи в нашето тематично досие – вижте линка в карето вдясно.