Гърция поема председателството на Съвета на ЕС - мненията на депутатите в ЕП 

 
 

Споделете тази страница: 

Лого на гръцкото председателство на Съвета на ЕС 

От първи януари Гърция пое за пети път ротационното председателство на Съвета на ЕС. Председателството идва във важен момент не само за страната, преживяваща тежки икономически и социални проблеми, но и за Европа, която се подготвя за избори през май. Попитахме ръководителите на групите на гръцките партии в ЕП за очакванията им за тази първа половина на 2014 г.

Мариета Янаку (ЕНП)

Фактът, че Гърция поема председателството след безпрецедентна криза и много тежка програма за финансови реформи показва, че институционалното равенство на всички страни-членки остава основополагащ принцип на ЕС. Особено в момент, когато гласовете на евроскептиците се чуват все по-високо, ние трябва да се издигнем на нужната висота и да решим структурните проблеми, разкрити от кризата. Сигурна съм, че гръцкото председателство ще изиграе важна положителна роля в тази насока.


Силвана Рапти (С&Д)

„По време на гръцкото председателство ние трябва да си възвърнем доверието на хората в Европа. Поставените приоритети търсят отговори на основните предизвикателства: създаването на работни места, особено за младите, стимулирането на икономическия растеж, засилването на социалното измерение и единното управление на миграционната политика.“


Критон Арсенис (С&Д)

Гръцкото председателство се очаква да проправи път за значими нови правила за икономиката, гражданите и околната среда в критичен момент за Европа. За резултатите от дейността му ще се съди по напредъка по въпросите за корабните емисии, биогоривата, дълбоководния риболов и правилата за фонда за рибарството.


Теодорос Скилакакис (АЛДЕ)

„Смели инициативи за европейска интеграция или имиграционна политика, макар и изключително важни, са малко вероятни поради предстоящите избори и силните позиции на евроскептичните партии. Заетостта и растежът са единствените приоритети с реална тежест, но гръцкото председателство и консенсусът между ЕНП и С&Д ще предложат малко икономически реформи и редки прояви на солидарност. Можем да таим надежди, но за периода след европейските избори.“


Никос Хрисогелос (Зелени)

В тези трудни времена гръцкото председателство ще има нужда от визия. То ще трябва да придвижи напред зелената трансформация на икономиката чрез социално сближаване, заетост, инвестиции в наука и екологични иновации, засилване на социалните аспекти на стратегията „Европа 2020“ и на икономическия и паричния съюз. Също така то трябва да се заеме с теми като комерсиализацията на генно модифицираните организми и с Фонда за солидарност.


Ники Цавела (Европа на свободата и демокрацията)

„Гръцкото председателство трябва да отбележи края на кризата в Гърция и началото на нов, по-единен ЕС. Засилването на конкурентоспособността и преформулирането на стратегията на Европа за развитие трябва да заемат централно място в усилията. Освен това е нужно да се работи по укрепване на устойчивостта на Европа от финансови рискове, както и по завършването на морската политика на ЕС.“


Никос Хунтис (ОЕЛ/СЗЛ)

Европа трябва да се откаже от политиката на икономии и да укрепи демокрацията на национално и европейско ниво. Председателството е чудесна възможност да се подчертае колко катастрофална е била кризата за европейците. За съжаление обаче, това председателство няма да се възпротиви на неолибералните политики, а ще опита да приключи всички въпроси, обслужващи финансовите елити на Европа.


Георгиос Тусас (ОЕЛ/СЗЛ)

Програмата на гръцкото правителство, която е в пълно съответствие със стратегията на ЕС „Европа 2020“, включва масово капиталистическо преструктуриране, за да се защити по-добре доходността на европейските монополи чрез още по-голямо намаление на заплатите на трудещите се в Гърция и в другите страни-членки, както и засилване на военната политика на ЕС - Общата политика за сигурност и отбрана, и на агресията на ЕС срещу всички народи независимо от и в сътрудничество с НАТО.