ЕП призова за промени в политиката спрямо страните в криза  

 
 

Споделете тази страница: 

Докладчиците на икономическата комисия на ЕП за доклада за дейността на "тройката" Отмар Карас (вляво) и Лием Хоанг Нгок ©European Union 2014/European Parliament/B.Portela 

В началото на кризата в еврозоната отговорността за следене на изпълнението на условията по програмите за реформи на закъсалите страни бе поверено на Европейската комисия, ЕЦБ и МВФ – т.нар. "тройка" кредитори. Оттогава бяха повдигнати много въпроси относно начина на работа на "тройката" и затова Парламентът реши да проведе проучване по въпроса. След като организираха изслушвания и посещения в засегнатите страни, депутатите приеха на 13 март два доклада с оценки на постигнатите резултати.

В текста, подготвен от депутатите Отмар Карас (ЕНП, Австрия) и Лием Хоанг Нгок (С&Д, Франция), се признават трудностите, с които се сблъска "тройката" в хода на работата си, и резултатите, постигнати в условията на криза. В същото време обаче депутатите подчертават наличието на структурни проблеми - трите участващи институции имат различни отговорности и задълженията за отчетност, които имат техните ръководства, не са еднакви.


Докладът отправя критики за липсата на адаптация на налаганите мерки спрямо специфичните особености на всяка от засегнатите страни. Освен това се правят и препоръки за подобряването на дейността на "тройката", в това число и чрез институционални реформи.


Проучването на икономическата комисия


В хода на подготовката на доклада през януари 2014 г. депутати от икономическата комисия на ЕП посетиха Португалия, Кипър, Ирландия и Гърция. Целта на посещенията бе депутатите да се запознаят с позициите на министри, депутати в националните парламенти и представители на граждански организации.


Парламентарната комисия организира също така поредица изслушвания, на които постави въпросите си към настоящи и бивши водещи фигури в "тройката" - еврокомисарят Оли Рен, бившия председател на Европейската централна банка Жан-Клод Трише, ръководителя на Европейския механизъм за стабилност Клаус Реглинг и члена на изпълнителния съвет на ЕЦБ Беноа Кьоре. Научете повече за всички тези изслушвания от линковете в карето вдясно.


Социалната цена


В отделен доклад на комисията по заетост в ЕП, подготвен от Алехандро Серкас (С&Д, Испания), се изтъкват социалните проблеми и трудностите на пазара на труда в резултат от преследваните политики на икономии в засегнатите страни-членки. Гърция, Ирландия, Португалия и Кипър ще имат нужда от планове за възстановяване на работните места и на социалните системи, заявява текстът.

"Тройката" кредитори 
  • Включва Европейската комисия, Европейската централна банка (ЕЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ) 
  • Осигурява рамката за преговори между държавите-кредитори и страните, на които се оказва помощ 
  • Наблюдава изпълнението на програмите за реформи 
  • От европейска страна, решенията за оказване на финансова помощ и свързаните с нея условия се вземат от финансовите министри на страните от еврозоната 
  • Средствата идват чрез двустранни договори от страните от еврозоната, чрез специално създадени структури като Европейския фонд за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност и от МВФ.