Темите на изминалата пленарна сесия: смяна в Съвета, обществени поръчки, ванове 

 
 

Споделете тази страница: 

Новото гръцко председателство на Съвета на ЕС представи плановете си по време на първата пленарна сесия на Европейския парламент за 2014 г. Депутатите приеха правила за намаляване на емисиите въглероден диоксид от лекотоварни автомобили до 2020 г., както и за засилване на ефективността на обществените поръчки. Те призоваха и за по-добра социална защита на самонаетите лица. В същото време продължи проучването на дейността на тройката кредитори в страните, на които бе оказана финансова помощ.

Стимулирането на икономическия растеж и заетостта, изграждането на банков съюз и политиката спрямо имигрантите ще бъдат основни приоритети на започващото гръцко председателство на Съвета, заяви министър-председателят на страната Антонис Самарас пред депутатите в сряда. На предишния ден президентът на Литва Далия Грибаускайте изтъкна споразуменията за бюджета за 2014 г. и за финансовата рамка за 2014-2020 г., както и напредъка относно банковия съюз, като основни постижения на изминалото председателство.


Емисиите въглероден диоксид от нови ванове трябва да бъдат намалени от 203 г/км днес на 147 г/км през 2020 г., решиха депутатите. В отделна резолюция те призоваха за подкрепа на технологията за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид.


Новите правила за обществените поръчки и концесионните договори трябва да гарантират по-ефективно използване на парите от данъкоплатците. Приетите от Парламента разпоредби регламентират предоставянето на изпълнението на поддоставчици и насърчават разбиването на поръчките на части, за да се даде възможност и на малкия бизнес да участва в търговете.


По повод на спорната схема в Малта за придобиване на гражданство на ЕС депутатите заявиха, че гражданството не следва никога да става предмет на покупко-продажба.


Парламентът гласува две резолюции, посветени на подобряването на социалната защита, в които призова за адекватни средства за трудови инспекции в отделните страни и за укрепване на правата на самонаетите лица.


Депутатите одобриха забрана до 2020 г. на най-опасните пластмасови материали и постепенно премахване на торбичките за еднократна употреба.


Напредъкът на Сърбия и Косово към членство в ЕС и нежеланието на исландските власти да продължат процеса на преговори за присъединяване бяха също теми на дебати.


Във връзка със скандала за следенето в Интернет от американската Агенция за национална сигурност (NSA) депутатите поискаха от Комисията да предприеме стъпки за преустановяване на действието на договора между ЕС и САЩ за обработка на личните данни на европейски граждани от американски компании – т.нар. споразумение за „спокоен пристан“ (Safe Harbour).


Само произведени в Испания или Португалия вина с плодове могат да бъдат продавани под наименованието „сангрия“, определят одобрените нови правила за ароматизираните вина.


Парламентът се обяви против култивирането на генно модифицирана царевица „Пайъниър 1507“ поради опасения, че тя може да засегне популациите на определени безвредни видове пеперуди и молци.


През цялата седмица икономическата комисия провеждаше изслушвания относно дейността на „тройката“ кредитори в страните от ЕС, на които бе оказана официална финансова помощ. Пред депутатите застанаха еврокомисарят Оли Рен, бившият председател на Европейската централна банка Жан-Клод Трише и ръководителят на Европейският механизъм за стабилност Клаус Реглинг.