Помощ за ново начало: фонд на ЕС подкрепя засегнатите от структурна безработица 

 
 

Споделете тази страница: 

От 2007 до 2013 г. Европейският съюз е предоставил повече от 400 млн. евро, за да помогне на десетки хиляди уволнени работници вследствие на глобализацията или кризата да се преквалифицират, да потърсят нова работа или да започнат собствен бизнес. Тази помощ е дошла от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). На 17 септември Парламентът одобри нов пакет в подкрепа на работници от четири страни. Вижте нашата графика за повече информация за страните, получили средства досега.

От 2007 г. 19 страни са получили средства от фонда, като подадените искания за съфинансиране на национални програми са над 100, а засегнатите работници – над 100 000. Първоначално фондът осигурява подкрепа в случаи, когато голяма компания закрива мощности и се премества извън Европа, но по-късно обхватът е разширен и сега той включва и работници, уволнени поради икономическата криза. Към момента 56% от средствата са отпуснати за решаването на проблеми, свързани с глобализацията, а 44% - с кризата.


Основните сектори, от които идват уволнените работници, са автомобилостроенето (22,5% от отпуснатите средства), машиностроенето (13,5%), текстил, облекло и обувки (12%), компютри, мобилни телефони и информационни технологии (11,6%) и строителство (9,6%).


Графиката показва размера на подкрепата от ЕПФГ за всяка страна (представен чрез големината на всяка топка), както и броят на засегнатите работници (по вертикалната ос) и броят на исканията за помощ (по хоризонталната ос). В допълнение, колкото по-тъмен е цветът на всяка топка, толкова по-високо е нивото на безработица в съответната страна.