Преговорите за Брекзит: как ЕС и Великобритания ще определят новите си отношения 

 
 

Споделете тази страница: 

Преговори ще решат бъдещето на отношенията между Великобритания и ЕС 

Откакто Великобритания заяви, че иска да напусне ЕС, двете страни започнаха преговори, за да определят условията на новите си взаимоотношения.

Европейският парламент ще играе ключова роля в установяването на крайния резултат от този процес.

 

След като на 23 юни 2016 г. мнозинството от британските избиратели пожелаха в референдум страната да излезе от ЕС, правителството задейства процедурата на 29 март 2017 г., като се позова на член 50 от Договора за ЕС. Той очертава начина, по който една страна-членка може да се откаже от членството си и да потърси предоговаряне на отношенията си с ЕС.

 

Две споразумения

 

ЕС и Великобритания имат две години, за да договорят споразумение за оттегляне, което ще уреди подробностите относно начина на напускане, като в същото време „се вземат предвид рамките на бъдещите отношения“.

 

Условията на бъдещото сътрудничество ще бъдат част от отделно споразумение, което може да бъде договорено значително по-късно.

 

Какво ще включва споразумението за оттегляне

 

Споразумението за оттегляне следва да покрива въпроси като:

 

 • Правата на гражданите на ЕС във Великобритания
 • Правата на гражданите на Великобритания, живеещи в други страни от ЕС
 • Поетите финансови ангажименти от Великобритания в качеството й на държава-членка
 • Граничен контрол (особено на границата между Северна Ирландия и Република Ирландия)
 • Седалището на агенции на ЕС, които към момента са разположени във Великобритания
 • Международни ангажименти, поети от Великобритания в качеството й на държава-членка (например, по споразумението за климата от Париж)

 

Споразумението за бъдещите отношения

 

Споразумението за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС би следвало да изясни условията на сътрудничество по широк спектър от въпроси като борбата с тероризма, околната среда, изследванията, образованието и др.

 

Една от ключовите теми ще бъде условията на търговия в бъдеще. Споразумението може да засяга евентуални мита, стандарти за стоките и процедури за разрешаване на спорове.

 

Как протичат преговорите

 

Европейският съвет, който включва държавните ръководители в ЕС, е одобрил напътствия, служещи за основа за позицията на ЕС в преговорите. Самите преговори се водят от бившия еврокомисар Мишел Барние. Съветът може по всяко време да поясни или да актуализира своите напътствия.

 

Приоритети за първия кръг на преговорите

 

Европейският съюз е заявил, че би искал да отбележи напредък в три конкретни области, преди да започне разговори за бъдещите отношения. Тези три области са правата на гражданите, положението на Северна Ирландия и уреждането на финансовите задължения на Великобритания.

Вторият кръг от преговори

Страните от ЕС решиха на 15 декември 2017 г., че е постигнат достатъчен прогрес в преговорите, за да се премине към втората фаза. В нея освен споразумението за оттегляне на Великобритания ще се обсъждат и отношенията в преходния период и след това.

 

Какво ще се случи, ако няма споразумение

 

Ако не бъде постигнато споразумение и не бъде договорено удължаване на срока на преговорите, Великобритания автоматично излиза от Европейския съюз след изтичането на двегодишния период. В случай, че няма споразумение за търговските отношения, страната ще трябва да търгува с ЕС съгласно правилата, зададени от Световната търговска организация (СТО).

 

Ролята на Парламента

 

Европейският парламент има важна роля за крайния резултат от преговорите, защото споразумението за оттегляне може да влезе в сила само с одобрението на Парламента и на Съвета.

 

Парламентът е определил за свой координатор по темата депутата Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). В своята работа той ползва експертната помощ на парламентарните комисии и е подпомаган от група от депутати.

 

Депутатите оказват влияние на хода на преговорите чрез приемането на резолюции, изразяващи позицията на Парламента.

 

Прочетете повече за ролята на ЕП относно Брекзит.

 

Позицията на Парламента

 

Европейският парламент прие на 5 април 2017 г. резолюция, която посочва приоритетите на ЕП в преговорите. Те включват защитата на правата на гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и на британските граждани в ЕСопазването на мирния процес в Северна Ирландия и изпълнението на британските финансови ангажименти към ЕС.

 

Преговарящите от ЕС и Великобритания постигнаха съгласие на 8 декември 2017 г. по общ доклад за напредъка. Парламентът прие резолюция на 13 декември, в която приветства постигнатия прогрес, но посочва пет въпроса, които все още се нуждаят от разрешаване:

 

 • разширяване на обхвата на правата на гражданите и до техните бъдещи семейни партньори;
 • налагане на лека административна процедура за гражданите на ЕС и Великобритания, които кандидатстват за статут на постоянно пребиваващи;
 • решенията на Европейския съд относно правата на гражданите трябва да бъдат обвързващи, а ролята на омбудсмана, който разглежда жалби на гражданите, трябва да бъде прецизирана;
 • трябва да се гарантират правата на свободно движение на гражданите на Великобритания, които в момента пребивават в една от страните от ЕС;
 • ангажиментите на Великобритания към Северна Ирландия трябва да бъдат изпълнени.

 

Преди гласуването на резолюцията депутатите също така разискваха темата в пленарен дебат.