Оттеглянето на Великобритания от ЕС: как ще протекат преговорите 

 
 

Споделете тази страница: 

Какво точно казва член 50 от Договора за ЕС 

Британското правителство активира процедурата по член 50 за напускане на ЕС. Лондон и Брюксел трябва да постигнат съгласие по условията на оттегляне и за отношенията си в бъдеще.

Относно член 50

 

Член 50 от Договора за ЕС очертава начина, по който една страна-членка може да се откаже от членството си. Съответната страна трябва да съобрази решението и стъпките си със собствените си конституционни изисквания. След задействането на процедурата член 50 предвижда период от две години на преговори между страната и ЕС, като този период може да бъде удължен с единодушие от държавите-членки в Европейския съвет.

Макар че целта на преговорите е постигане на съгласие, възможно е до такова да не се стигне.

Две споразумения

ЕС и Великобритания имат две години, за да договорят споразумение за оттегляне, което ще уреди подробностите относно начина на напускане. Условията на бъдещото сътрудничество ще бъдат част от отделно споразумение, което може да бъде договорено значително по-късно.

Ако преговорите са успешни, споразумението за оттегляне трябва да бъде ратифицирано от Великобритания, да бъде одобрено от Европейския парламент, както и от представителите на поне 20 от 27-те оставащи държави-членки в Съвета.

Споразумението за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС трябва да бъде одобрено от всички държави-членки и от Европейския парламент.

Какво ще включва споразумението за оттегляне

Споразумението за оттегляне следва да покрива въпроси като:

 • Правата на гражданите на ЕС във Великобритания
 • Правата на гражданите на Великобритания, живеещи в други страни от ЕС
 • Поетите финансови ангажименти от Великобритания в качеството й на държава-членка
 • Граничен контрол (особено на границата между Северна Ирландия и Република Ирландия)
 • Седалището на агенции на ЕС
 • Международни ангажименти, поети от Великобритания в качеството й на държава-членка (например, по споразумението за климата от Париж)

Споразумението за бъдещите отношения

Споразумението за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС би следвало да изясни условията на сътрудничество по широк спектър от въпроси като борбата с тероризма, околната среда, изследванията, образованието и др.

Една от ключовите теми ще бъде условията на търговия в бъдеще. Споразумението може да засяга евентуални мита, стандарти за стоките и процедури за разрешаване на спорове.

Как ще протекат преговорите

След задействането на член 50 Европейският съвет трябва да одобри напътствия, служещи за основа за позицията на ЕС в преговорите. Те могат да започнат в близките седмици и ще бъдат водени от бившия еврокомисар Мишел Барние. Съветът може по всяко време да поясни или да актуализира своите напътствия.

В изказванията си пред Европейския парламент г-н Барние подчерта няколко ръководни принципа в преговорите:

 • четирите свободи на движение в ЕС (за стоките, услугите, хората и капитала) не могат да бъдат разделяни
 • всяко едно преходно споразумение трябва да има ясно определен срок на действие
 • членството на ЕС трябва да остане във всички случаи най-изгодният статут за всяка една държава
 • новите отношения трябва да спазват правилата за честната конкуренция и да поставят всички на равноправна основа
 • трябва да се отчита балансът на права и задължения, договорени със страни извън ЕС
 • желателно е близко сътрудничество в областта на отбраната и сигурността

Какво ще се случи, ако няма споразумение

Ако не бъде постигнато споразумение и не бъде договорено удължаване на срока на преговорите, Великобритания автоматично излиза от Европейския съюз след изтичането на двегодишния период. В случай, че няма споразумение за търговските отношения, страната ще трябва да търгува с ЕС съгласно правилата, зададени от Световната търговска организация (СТО).

Ролята на Парламента

Споразумението за оттегляне не може да влезе в сила без съгласието на Европейския парламент. В близките седмици депутатите ще изготвят резолюция, която ще посочи важните въпроси за ЕП в започващите преговори.

Парламентът е определил за свой координатор по темата депутата Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). В своята работа той ще може да ползва експертната помощ на парламентарните комисии.