Споделете тази страница: 

От началото на годината депутатите приеха редица важни законодателни актове 

Европейският съюз насочва усилията си тази година в постигането на резултати в ключови области, които са от значение за всички европейци. Институциите на ЕС са обединени около общи приоритети, сред които са стимулирането на електронната търговия, защитата на околната среда и укрепването на външните граници. Прочетете кои са главните законодателни предложения, които Парламентът прие през първите четири месеца на 2017 г.

В края на 2016 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията подписаха за пръв път съвместна декларация за законодателните предложения, които трябва да получат приоритет през следващите 12 месеца. Институциите се ангажираха да положат усилия в шест основни области - заетост и растеж, социална Европа, сигурност, миграция, единен цифров пазар, енергетика и промени в климата. Повече за конкретните законодателни досиета можете да научите на нашата специална страница.


Значителен брой предложения вече преминаха всички етапи от законодателния процес в Парламента. В областта на сигурността депутатите разшириха обхвата на преследването на терористични действия, като криминализираха в цяла Европа подготвителни действия като обучение за извършване на терористични актове и пътувания в чужбина с цел присъединяване към терористична групировка.


Бяха приети и нови правила, налагащи систематични проверки в бази данни на всеки човек, който напуска или влиза в ЕС. В допълнение, Парламентът одобри по-строг контрол върху оръжия, стрелящи с халосни патрони, и деактивирани оръжия, за да се предотврати попадането им в неподходящи ръце.


Изграждането на дигитален пазар изисква осигуряването на капацитет за задоволяване на растящото търсене на мобилни услуги. С тази цел депутатите одобриха освобождаването на радиочестотната лента около 700 MHz за следващото поколение мобилен Интернет. Те също така премахнаха последното препятствие пред края на роуминга за крайни клиенти, като определиха тавани за таксите, които налагат помежду си телекомуникационните компании.


Парламентът одобри позицията си относно реформата на схемата на ЕС за търговия с емисии, която следва да подобри функционирането на пазара на разрешителни за емисии и да накара компаниите да инвестират в по-чисти технологии. Друг пакет от мерки, който получи подкрепа от ЕП, предвижда намаляване на изхвърлянето на отпадъци на сметища и увеличаване на рециклирането. По тези два въпроса предстоят преговори между Парламента и Съвета за окончателния текст на законодателните актове.


Депутатите водят преговори с представителите на държавите-членки в Съвета и по стъпки за затягане на контрола върху прането на пари, укрепване на сигурността на доставките на природен газ и създаването на европейска агенция за предоставяне на убежище с разширен мандат в сравнение със сега съществуващата Европейска служба за подкрепа в областта на убежището.