Бъдещето на ЕС: ограничаване на отрицателните ефекти от глобализацията 

 
 

Споделете тази страница: 

ЕС подкрепя свободната търговия, но е срещу нелоялната конкуренция и практики, нарушаващи правата на човека ©AP Images/European Union-EP 

Европейският съюз се опитва да извлече най-доброто от свободата да общуваш и търгуваш с другите, но също така търси решения на проблемите на глобализацията.

Глобализацията в дневния ред на Парламента

Европейският съюз има най-голям дял в световната търговия и използва икономическото си влияние, за да налага високи стандарти за внасяните продукти и да утвърждава ценностите си зад граница. Депутатите в Парламента винаги обръщат голямо внимание на търговските споразумения на ЕС и често настояват за промени в тях. При преговорите по договора за търговия и инвестиции с Канада (СЕТА) натискът на ЕП доведе до замяна на противоречивия механизъм за уреждане на спорове между инвеститори и държави със система на международни съдилища, даваща повече контрол на правителствата.

Подкрепата за свободната търговия не означава, че нелоялната конкуренция от страни извън ЕС трябва да се насърчава. В редица случаи депутатите са подкрепяли конкретни мерки за защита на европейската индустрия и работните места в нея. Парламентът призова за стратегия срещу засиления внос на евтини железопътни релси в ЕС, както и за модернизация на инструментариума на ЕС за защита от нелоялна търговия.

В някои случаи депутатите се обявяват за ограничаване на търговията с конкретни стоки, за да се избегнат нарушения на правата на човека. През март например в пленарна зала бе приет регламент, който задължава вносителите на калай, волфрам, тантал и злато да проверяват доставчиците си, тъй като понякога тези суровини се добиват чрез принудителен труд и приходите от тях финансират военни групировки. Парламентът също така актуализира правилата за търговия със стоки, които могат да се използват за изтезания и екзекуции, като забрани преноса през европейска територия на определени видове оборудване.

Често депутатите настояват за нови законодателни инициативи от Комисията - през април Парламентът поиска правила, които да задължат производителите на облекла извън ЕС да спазват правата на работниците. През същия месец депутатите призоваха за сертифициране на вноса на палмово масло в ЕС, за да се реши проблемът с унищожаването на тропически гори.

Парламентът е особено чувствителен към въздействието, което глобализацията оказва върху заетостта. Депутатите подкрепят инициативи срещу социалния дъмпинг и за защита на работещите в новите сектори на дигиталната икономика. Те редовно одобряват отпускането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който помага на уволнени служители да си потърсят нова работа. На 11 май бюджетната комисия гласува за одобряването на 2,6 млн. евро помощ за 821 бивши служители на Nokia във Финландия.

Дебат за бъдещето на европейската интеграция

Европейската комисия публикува между април и юни 2017 г. пет документа, които трябва да послужат за начало на дискусия относно бъдещето на Европа. Един от тях бе посветен на глобализацията. Тези документи съдържат идеи и варианти за това как би могла да изглежда Европа към 2025 г., но не включват непременно конкретни предложения. Инициативата приключи с годишното обръщение относно състоянието на ЕС, което председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер направи на 13 септември.

Повечето европейци искат по-активна намеса от ЕС: 
  • за утвърждаване на мира и демокрацията по света (73%) 
  • в областта на икономическата политика (58%) 
  • в областта на външната политика (57%) 
  • Източник: Евробарометър 2017 г.