Брекзит: гражданите на ЕС във Великобритания и техните права 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент се бори, за да защити правата на гражданите на ЕС във Великобритания и на британските граждани в ЕС след Брекзит.

Научете повече за гражданите на ЕС във Великобритания и британските граждани в ЕС 

Милионите европейски граждани, живеещи във Великобритания, ще са сред най-засегнатите от предстоящото оттегляне на страната от ЕС, макар че само малка част от тях имаха възможност да гласуват на референдума относно Брекзит. В рамките на преговорите, започнали след задействането на член 50, Европейският съюз иска да постигне споразумение с властите в Лондон, което да защитава техните права. Въпросът за бъдещето на британските граждани, живеещи в ЕС, също е открит.

 

И в двата случая преговарящите страни ще трябва да се споразумеят дали тези групи граждани ще могат да останат там, където живеят сега, и при какви условия - дали ще могат да работят, да се ползват от социална закрила, дали членовете на техните семейства ще могат да дойдат да живеят заедно с тях. Прочетете повече за въпросите, които ще трябва да бъдат разрешени, в материала на Изследователската служба на ЕП.

В позицията си, одобрена на 5 април, депутатите подчертаха, че са нужни гаранции за равно и справедливо отношение към европейските граждани, живеещи във Великобритания, и британските граждани в ЕС. Приетата позиция от Парламента служи като насоки за преговорите на ЕС с Великобритания. Парламентът играе ключова роля в определянето на изхода от тези преговори.

 

Председателят на ЕП Антонио Таяни повдигна темата при срещата си с британския премиер Тереза Мей в Лондон на 20 април: „Студентите, работниците и семействата са важна част от обществото и заслужават да получат определена сигурност относно бъдещето си“.

 

Положението и правата на европейските граждани бяха тема на дискусия в ЕП на 14 май, организирана от парламентарните комисии по граждански свободи, заетост и петиции. Депутатите разискваха с експерти проблемите, пред които се изправят гражданите на ЕС във Великобритания и начините, по които могат да бъдат защитени техните права. Гледайте видеозапис от заседанието.