Проблемът с миграцията: Какво прави Европейският парламент 

 
 

Споделете тази страница: 

©AP Images/ European Union-EP 

Парламентът работи по редица законодателни предложения в отговор на очакванията на гражданите за общи решения за кризата с мигрантите.

Последните социологически данни показват, че проблемът с миграцията продължава да безпокои много европейци - според изследване Евробарометър от март 2017 г. 73% от хората в ЕС искат повече действия на европейско ниво за овладяване на кризата. Европейският съюз работи по редица мерки, които целят да подобрят функционирането на настоящата система за посрещане на бежанци. Прочетете повече за напредъка на досиетата в Парламента през последните месеци.

Европейска агенция за предоставяне на убежище

През декември 2016 г. парламентарната комисия по граждански свободи гласува доклад за превръщането на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в пълноценна агенция на ЕС. Основната цел ще бъде справедливото и устойчиво разпределение на исковете за предоставяне на убежище между всички държави-членки. Агенцията също така ще помага на държави в ЕС, които се сблъскват с кризисни ситуации, и ще следи прилагането на европейското законодателство от националните власти.

Към момента депутатите водят разговори със Съвета и Комисията за окончателния текст на законодателството.

Реформа на системата за предоставяне на убежище

През март депутатката Сесилия Викстрьом (АЛДЕ, Швеция) представи в комисията по граждански свободи проектодоклада си относно нужните промени в настоящата система за предоставяне на убежище в ЕС. Според г-жа Викстрьом основните принципи на новата система трябва да бъдат споделяне на отговорността за търсещите убежище от всички страни в ЕС, ускоряване на процедурите по разглеждане на исканията, укрепване на външните граници и задължителна регистрация на всички пристигащи.

В предстоящите седмици депутатите в комисията ще разгледат проектодоклада и ще формулират предложения за изменения по него, след което ще се проведе гласуване на текста, който ще бъде представен за разискване в пленарна зала.

Условия на посрещане на бежанци

Законодателно предложение за начина, по който страните в ЕС приемат търсещи убежище, бе прието в комисията по граждански свободи през април. Целта на предлаганите промени е да се подобрят възможностите за интеграция и самоиздръжка на бежанците, както и да се гарантират правата на децата бежанци.

Предстои докладът да бъде разгледан в пленарна зала.

Изследването Евробарометър

Изследването на ЕП от март 2017 г. показва, че близо три четвърти от европейците изискват по-активна намеса на Европейския съюз по решаване на проблемите, свързани с миграцията. В рамките на целия ЕС 58% от гражданите считат действията на европейско ниво за недостатъчни, което е намаление от 8 процентни пункта спрямо миналогодишното изследване.

Същевременно 73% от българите смятат мерките на ЕС за недостатъчни, което показва спад от 6 процентни пункта спрямо 2016 г.