Регистър за прозрачност: повече яснота кой лобира институциите на ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейските институции започват преговори за подобряване на регистъра за прозрачност, който разкрива организациите, търсещи контакти с тях.

Научете повече за Регистъра за прозрачност и вписаните в него организации 

Европейският парламент, Комисията и Съвета се договориха през декември 2017 г. да стартират преговори в началото на 2018 г. за определяне на общи правила относно регистъра. Целта е да се въведе още повече прозрачност относно дейността на организациите, представляващи частни интереси в процеса на вземане на решения на европейско ниво.

 

От 2011 г. Парламентът и Комисията управляват съвместно общ регистър, известен като Регистър за прозрачност. Той заменя предишните отделни регистри на двете институции, като този на Парламента датира от 1995 г., а на Комисията - от 2008 г.

 

Новото споразумение, което се очаква да бъде договорено между трите институции, следва да доведе до пълноправното участие на Съвета. От 2014 г. той има статут на наблюдател в настоящата инициатива.

 

Кой лобира пред ЕС

 

Регистърът за прозрачност е създаден, за да може тези, които да искат да изразят становище пред европейските институции по определен въпрос, да декларират публично своя интерес и да предоставят информация за себе си.

 

Регистрацията е доброволна, но в някои случаи е нужна, за да бъде получен определен вид достъп - например, ако в момента искате да участвате в публично изслушване, организирано от парламентарна комисия, трябва да сте се записали в регистъра.

 

Както показва нашата инфографика, броят на регистрираните организации расте стабилно през годините. В момента списъкът съдържа над 11 000 организации с персонал от повече от 80 000 души.

 

Регистрирани са неправителствени организации, бизнес асоциации, компании, синдикални сдружения и консултанти, като всички се интересуват по различни теми, а размерът им и  обхватът на дейността варират силно. Близо една пета от организациите имат седалище в Белгия, други идват от страни като Германия, Великобритания, Франция и Италия.

 

Държавите в ЕС имат различни подходи при регламентирането на дейността на лобистите. Само седем страни (Франция, Ирландия, Литва, Австрия, Полша, Словения и Великобритания) имат прието законодателство по темата.

 

Само някои страни в ЕС имат конкретно законодателство относно лобирането 

Позицията на Парламента: повече откритост

 

Приетият от Парламента мандат за предстоящите преговори с Комисията и Съвета поставя акцент върху засилването на отчетността на европейските институции и осигуряването на прозрачен и открит процес на вземане на решения на ниво ЕС.

 

„Политиката на откритост на Парламента е подходът, който искаме да възприемем в бъдещите преговори“, заяви при определянето на мандата през юни 2017 г. Силви Гийом (С&Д, Франция), която е един от двамата депутати, водещи преговорите от името на ЕП.

 

„Европейският парламент винаги е бил лидер в дебата за прозрачност. Сега е моментът всички институции на ЕС да демонстрират единство в своя подход“, добави другият главен преговарящ, Данута Хюбнер (ЕНП, Полша).