Всички приоритети 

Последни приоритети 

Hundreds of Euro cent coins. Photo by Image4you on Pixabay        
Приоритет 

Приоритет 
Дългосрочният бюджет на ЕС след 2020 г. 
Как трябва да изглежда многогодишната финансова рамка в бъдеще 

Дебатът относно финансовата рамка на ЕС след 2020 г. е в ход. Запознайте се с позицията на Парламента относно дългосрочния бюджет и източниците на средства.

Вижте също: