Всички приоритети 

Последни приоритети 

Future of Europe -Top Story and Banner ©AP Images/European Union-EP        
Приоритет 

Приоритет 
Бъдещето на ЕС: как Парламентът работи за по-добра Европа 
Бъдещето на ЕС: как Парламентът работи за по-добра Европа 

Научете за инициативите, които развива Европейският парламент, за да създаде по-добро бъдеще за ЕС в области като отбрана, икономика и глобална търговия.

Вижте също: