Всички приоритети 

Последни приоритети 

Hundreds of Euro cent coins. Photo by Image4you on Pixabay        
Приоритет 

Приоритет 
Дългосрочният бюджет на ЕС след 2020 г. 
Как трябва да изглежда многогодишната финансова рамка в бъдеще 

Дебатът относно финансовата рамка на ЕС след 2020 г. е в ход. Запознайте се с позицията на Парламента относно дългосрочния бюджет и източниците на средства.

Future of Europe -Top Story and Banner ©AP Images/European Union-EP        
Приоритет 

Приоритет 
Бъдещето на ЕС: как Парламентът работи за по-добра Европа 
Бъдещето на ЕС: как Парламентът работи за по-добра Европа 

Научете за инициативите, които развива Европейският парламент, за да създаде по-добро бъдеще за ЕС в области като отбрана, икономика и глобална търговия.

Вижте също: