Всички приоритети 

Последни приоритети 

The European Parliament in Strasbourg © European Union 2018 - EP        
Приоритет 

Приоритет 
Приоритетите на Парламента 
Как ЕП работи за по-добър живот на европейците? Открийте в нашите видеоматериали 

Защитата на личните данни, опазването на околната среда и осигуряването на здравословен баланс между работа и личен живот са сред акцентите в дейността на ЕП.

Hundreds of Euro cent coins. Photo by Image4you on Pixabay        
Приоритет 

Приоритет 
Дългосрочният бюджет на ЕС след 2020 г. 
Как трябва да изглежда многогодишната финансова рамка в бъдеще 

Дебатът относно финансовата рамка на ЕС след 2020 г. е в ход. Запознайте се с позицията на Парламента относно дългосрочния бюджет и източниците на средства.

Вижте също: