Споделете тази страница : 

Статии 

Илюстрация - данъчни постановления        

Европейският парламент настоява големият бизнес и частните лица да плащат справедливи данъци, а за тази цел са необходими прозрачност в облагането и сътрудничество между страните в ЕС. Част от проблема са агресивната данъчна конкуренция за привличане на големи компании, укриването на доходи в офшорни центрове и измамите с ДДС. Депутатите създадоха последователно две комисии за данъчното облагане и отделна анкетна комисия за разкритията в досиетата от Панама за използването на офшорни сметки.

Съобщение за пресата 

Евродепутатите гласуваха за връщане на ЕК на списъка на страни, които се считат за високорискови за изпиране на пари и финансиране на тероризма. Преди гласуването на резолюцията в четвъртък, евродепутатите отбелязаха, че списъкът е твърде ограничен и трябва да се разшири, като например да включва територии, в които данъчните престъпления са улеснени.

Видеоматериал: Европейският парламент и борбата срещу данъчните измами
       

Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) върху стоки, изнесени в други страни-членки, струват на европейските данъкоплатци около 50 млрд. евро всяка година. Европейската комисия предлага план, който трябва да намали тези загуби и да модернизира правилата за ДДС, приети още през 1993 г. Европейският парламент обсъди предложенията на 23 ноември и прие позицията си на следващия ден. Прочетете за становището на Парламента и научете повече за данъчните измами от нашия видеоматериал.

Статии 

Видеоматериал: Джоузеф Стиглиц за борбата с укриването на данъци        

Данъчната потайност трябва да бъде атакувана на глобално ниво, тъй като проблемът, разкрит в досиетата от Панама, е глобален, заяви на 16 ноември Нобеловият лауреат по икономика Джоузеф Стиглиц пред анкетната комисия на Европейския парламент, разследваща избягването на данъци. Според него Европа има важна роля в тази борба, тъй като от САЩ не може да се очаква много: „Когато твоят (бъдещ) президент е главен укривател, е трудно да имаш увереност в посоката, в която ще поемем“.

Съобщение за пресата 

Комисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер получи широка подкрепа от евродепутатите по време на дебата относно решението на Комисията, според което данъчните облаги, които Ирландия е предоставила на Apple Inc., позволявайки на компанията да плаща значително по-малко данъци, от други компании, представляват незаконна държавна помощ.

Маркус Фербер        

Заявлението на Европейската комисия, че Ирландия трябва да събере 13 млрд. евро, дадени на американската технологична компания Apple под формата на данъчни облекчения, получи широка подкрепа от Парламента в пленарен дебат на 14 септември. В интервю преди това Маркус Фербер (ЕНП, Германия), един от водещите депутати по данъчни въпроси, защити обявеното от комисар Вестегер решение. „Не можем да имаме ситуация, в която някои имат специални данъчни условия, а мнозинството нямат шанс“, каза той.

Eurobarometre: tax-fraud ©AP Images/ European Union-EP        

Въпросите на данъчното облагане не са само за експерти и специализирани издания - широк кръг от хора настояват за справедлива данъчна система и мерки срещу избягването на данъци. Неотдавнашно проучване на Евробарометър по поръчка на Парламента разкри, че 75% от европейците искат ЕС да направи повече по проблема с данъчните измами. Темата е сред водещите приоритети за ЕП през настоящия мандат.

Анкетна комисия за досиетата от Панама 

Статии 

Съобщение за пресата 

Кодексът за поведение на европейските комисари трябва да бъде сериозно затегнат, за да се избегнат конфликти на интереси и да се възстанови доверието на европейските граждани в политическите институции. Това беше ключовото послание, около което се обединиха повечето евродепутати по време на дебата във вторник вечер с комисар Пиер Московичи относно бизнес връзките на бивши и настоящи комисари.

Съобщение за пресата 

В четвъртък Парламентът одобри списъка с 65 члена на анкетната комисия за „Досиетата от Панама.” Те ще разследват избягване на данъци и пране на пари. Мандатът на комисията беше одобрен на 8 юни, а абревиатура и ще бъде ПАНА (PANA).

Съобщение за пресата 

В резолюция, гласувана в сряда, Парламентът приветства предложението на Комисията за директива на ЕС против избягването на данъци. Евродепутатите препоръчаха по-строги ограничения за удръжките за плащания на лихви и по-строги правила за чуждестранните приходи.

Инфографика: Корпоративно облагане        

Избягването на данъци от компаниите струва на страните от ЕС пропуснати приходи в размер от 160-190 млрд. евро годишно. Парламентът обсъди на 7 юни нови мерки срещу най-често срещаните практики и гласува позицията си по тях на следващия ден. Прочетете повече за законодателството и разгледайте нашата инфографика, която показва корпоративните данъчни ставки в страните от ЕС и приходите от това перо.

Статии 

Съобщение за пресата 

В сряда Парламентът прие предложение на политическото си ръководство за създаване на анкетна комисия, която да разгледа разкритията от „Досиетата от Панама” относно финансовите мерки на офшорни компании и техните крайни бенефициенти. Тя ще разследва обвиненията в нарушения и лошо управление в прилагането на законодателството на ЕС относно прането на пари, укриването и избягването на данъци.

MEPs to Commission: make member states share tax information and protect whistle-blowers ©AP Images/ European Union-EP        

Конкуренцията в данъчната област има своята тъмна страна – разследванията на скандали през 2015 г. показаха, че страни в ЕС понякога се опитват да привлекат компании, като им предлагат облекчени данъчни схеми. Това струва на ЕС като цяло пропуснати приходи в размер на 50-70 млрд. евро годишно. След като Парламентът призова за законодателство срещу нелоялното данъчно съперничество, на 2 февруари депутатите изслушаха как Комисията предлага да бъде решен проблемът.

Инфографика: Нивата на данъчно облагане в различните страни от ЕС        

Данъчната справедливост е въпрос, излязъл на преден план още с избухването на икономическата криза и станал още по-належащ с разкритията от LuxLeaks и досиетата от Панама за методите, използвани от отделни лица и компании да намалят плащанията си към хазната. Европейският парламент превърна борбата за повече прозрачност в данъчната политика в една от основните теми на настоящия си мандат. Прочетете за всички законодателни инициативи, по които той работи.

Ferreira Theurer ITW_        

Мултинационалните компании трябва да плащат данъци там, където реализират печалбите си, заявява Европейският парламент в доклад, подготвен от специалната комисия на ЕП за данъчните постановления и приет на 25 ноември. В разговор с нас авторите на доклада Елиза Ферейра (С&Д, Португалия) и Михаел Тойрер (АЛДЕ, Германия) изтъкнаха трудностите в работата си с бизнеса и националните власти по темата, но също изразиха надежда, че приетият текст ще стимулира промени към по-справедливо облагане в ЕС.

Статии 

Съобщение за пресата 

В резолюция, гласувана в сряда, ЕП представя идеите си относно как корпоративното данъчно облагане в Европа да стане по-справедливо. Евродепутатите искат мултинационалните компании да дават отделни финансови отчети за всяка страна, въвеждане на обща, консолидирана данъчна основа, общи определения на данъчните условия и повече прозрачност и отчетност за данъчните сделки на страните от ЕС.

Съобщение за пресата 

Работата на специалната комисия на ЕП за данъчните постановления ще бъде продължена за още шест месеца с нов мандат, започващ на 2 декември. Това беше решено единодушно от Председателския съвет в сряда и прието в пленарната зала с 561 гласа „за“, 69 „против“ и 5 „въздържал се“.

Money Laundry        
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Действителните собственици на фирми трябва да фигурират в централни регистри на страните членки, които да са достъпни както за отговорните институции, така и за разследващи журналисти. Това предвиждат нови правила, съгласувани със Съвета на ЕС и одобрени от Европейския парламент на 20 май. Новата директива има за цел да подсили борбата с прането на пари, с данъчните измами и финансирането на тероризма. Одобрени бяха и нови правила за по-лесно проследяване на паричните преводи.

Съобщение за пресата 

Според ЕП споразумението, договорено от страните членки на ЕС за автоматичен обмен на информация относно данъчните им сделки с мултинационални компании, е една „изпусната възможност“ за постигане на голям напредък в борбата срещу нечестната данъчна конкуренция. Евродепутатите са против прекаленото ограничаване на обхвата на директива за „автоматичен обмен“ и на ролята на Комисията в нея.

Статии 

EC President Jean Claude Juncker is pictured during the debate on the fight against tax avoidance        
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер участва лично в извънреден дебат за борбата с избягването на данъчно облагане, провокиран от последните разкрития за тайни сделки за предоставяне на преференциални данъчни процедури за мултинационални компании в Люксембург.

Ален Ламасур        

След като Европейската комисия стартира разследвания относно данъчните постановления в страните-членки, Парламентът създаде своя специална комисия, която трябва да проучи дали страни от ЕС предлагат ниски данъци, за да задържат или привлекат мултинационални компании на своя територия. Председателят на комисията Ален Ламасур (ЕНП, Франция) заяви в интервю, че Парламентът ще изготви предложения, които ще са в интерес на прозрачността и справедливостта. Ето какво сподели за нас г-н Ламасур.

A general view of Deutsche Bank's annual shareholder meeting in Frankfurt/Main, Germany, on May 21, 2015        
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Големите компании и регистрираните на фондовата борса дружества трябва да разкриват информация за печалбите, платените данъци и получените държавни субсидии във всяка отделна страна. За това гласуваха членовете на ЕП при разглеждането на правила за стимулиране на прозрачността и насърчаване на дългосрочния ангажимент на акционерите към дружествата. Депутатите също така искат да се даде възможност на акционерите да гласуват на всеки три години относно политиката за възнаграждения на директорите.

Motion of censure against the Commission rejected by a large majority        
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Европейският парламент отхвърли предложението за вот на недоверие срещу председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер и неговия екип с 461 гласа „против“, 101 „за“ и 88 „въздържал се“. Предложението беше внесено след дебата за „Люкслийкс“ с г-н Юнкер на 12 ноември от 76 депутати от групата на ЕСПД и от редиците на независими членове на ЕП. Разискванията по предложението за вота се проведоха в понеделник.

Материали на Изследователската служба на ЕП 

Статии 

Ребус        

Две специални комисии на Парламента в продължение на повече от година работиха за затварянето на пробойните в данъчната система, които позволяват на корпорациите да намалят задълженията си към хазната. Парламентът гласува през юли 2016 г. препоръките за справедливо данъчно облагане, подготвени от втората комисия. Запознайте се с някои от термините в основата на дебата.

Статии 

Втората специална комисия за данъчното облагане 

Статии 

Първата специална комисия на ЕП по данъчните постановления  

Статии 

Работата на първата комисия по данъчните постановления