Споделете тази страница: 

Статии 

Засадено поле        

В последните десет години ЕС насърчава използването на растителни видове като по-чиста алтернатива на традиционните източници на гориво като въглищата и нефта. Мнозина обаче днес считат, че биогоривата са част от проблема и че те генерират повече CO2, отколкото спестяват, тъй като нуждата от земи за новите реколти води до унищожаването на гори. Именно затова ЕС иска да намали производството на горива от видове, ползвани за храни, и да се обърне към други източници на биогорива като отпадъците.

©BELGA/DPA        
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Европейският парламент одобри на 11 септември поставянето на таван на производството на биогорива от традиционни източници и преминаването към ново поколение от горива от източници като водорасли и определени видове отпадъци. Мерките целят да намалят емисиите от парникови газове, дължащи се на засилващото се използване на обработваеми земи за отглеждане на растителни видове за биогорива.

Биогорива © BELGA_SCIENCE        

Биогоривата имат потенциал да се превърнат във важен източник на енергия, но развитието им се сблъсква с екологични проблеми - нарастващото производство на горива от хранителни култури води до повишаване на цените на храните и до изсичане на гори за превръщането им в обработваеми площи. На 20 февруари комисиите на ЕП по околна среда и по енергетика разискваха предлаганото от Комисията решение за преминаване към производство на горива от отпадъци.

Статии 

Докладчикът на комисията по околна среда за горивата Корин Льопаж        

От години ЕС подкрепя производството на горива от растителни видове с цел намаляване емисиите СО2 от транспорта. Миналата година обаче Комисията предложи промяна в политиката поради съмнения, че биогоривата от видове, които се използват и за хранителни нужди, не водят до реално намаляване на парниковите газове. Докладчикът на ЕП Корин Льопаж (АЛДЕ, Франция) настоява за по-точна оценка на екологичното влияние на биогоривата. Нейният доклад ще бъде гласуван в комисията по околна среда на 11 юли.

Полета с рапица © BELGA_PHOTONONSTOP        

Ангажиментът на ЕС към екологично по-чист транспорт доведе до засилено производство на биогорива, което според някои носи повече вреди отколкото ползи. Трябва ли да продължи да се насърчава отглеждането на растения за гориво? Попитахме няколко депутати за техните мнения относно заявените планове на Комисията за поставяне на лимити върху употребата на биогорива от хранителни култури.