Брекзит и бюджетът на ЕС: колко дължи Великобритания 

 
 

Споделете тази страница: 

Уреждането на финансовите задължения на Великобритания след Брекзит е един от най-трънливите въпроси в течащите преговори за оттеглянето на страната от ЕС.

Великобритания е поела анагжименти към европейския бюджет, които ще трябва да изпълни ©AP Images/European Union-EP 

Като страна-членка на ЕС Великобритания е поела определени задължения - например, по дългосрочния бюджет на ЕС, известен като многогодишната финансова рамка. В процеса на преговори за излизане от ЕС е необходимо да се направи точна оценка на това какви са остатъчните ангажименти на страната към ЕС. Това засяга много финансови пера като инвестиции в изследвания и инфраструктура, помощ за развитие на страни извън ЕС и пенсии на британски служители в администрацията на европейските институции.

 

Как оттеглянето на Великобритания ще повлияе на ЕС

 

Решението на Великобритания да напусне ЕС означава, че остават по-малко държави, които ще правят вноски в бъдещите бюджети. Прочетете интервю с депутата Йенс Гайер, който отговаряше за позицията на ЕП за бюджета за 2017 г.

 

Вижте нашата интерактивна инфографика, за да научите какви са вноските на всяка страна от ЕС, включително Великобритания, в общия бюджет.

 

Бъдещи вноски

 

Ако Великобритания иска след напускането си да запази достъп до единния пазар или митническия съюз или пък да се възползва от други общи инициативи, тя ще трябва да продължи да участва във финансирането им. В такъв случай ще трябва да се търси съгласие за размера на британските вноски.

 

Позицията на Парламента

 

В позицията си от 5 април 2017 г. депутатите подчертаха, че ако Великобритания иска да бъде членка на вътрешния пазар или на митническия съюз, тя трябва да приеме да прави бюджетни вноски.

 

Парламентът също така заяви, че Великобритания трябва да изпълни своите правни, финансови и бюджетни задължения, включително ангажиментите си по настоящата многогодишна финансова рамка, които стават дължими до и след датата на оттегляне.

 

Приетата позиция от Парламента служи като насоки за преговорите на ЕС с Великобритания. Парламентът играе ключова роля в определянето на изхода от тези преговори.

 

На 4 септември депутатите, които следят хода на преговорите относно Брекзит от името на ЕП, публикуваха коментари относно позициите на ЕС и Великобритания относно правата на гражданите.