Споделете тази страница: 

Статии 

Видеоматериал: Жените в политиката: Международен ден на жената 2019 г.        

Европейският парламент защитава принципа на равенството на половете и преди европейските избори обръща внимание на нуждата от участие на жените в политиката.